Friends Project: 2.0.7a Patch Notes

SERVICE HEALTH

โดยปกติแล้วทีมงาน Friends Project จะมีการพยายามอัพเดทแพทซ์ให้กับเซิร์ฟเวอร์หลักทุกๆเดือน ซึ่งในเดือนเมษายนที่ผ่านมาทีมงานมีการพักการอัพเดทแพทซ์ “NEW CONTENT” สำหรับเซิร์ฟเวอร์หลัก เพื่อทำการ Focus ไปที่ ‘สุขภาพ’ ของระบบต่างๆของ Friends Project ก่อน

โดยปกติก่อนผู้เล่นจะเข้าเล่นเซิร์ฟเวอร์เกมของ Friends Project ได้ ผู้เล่นจะต้องผ่าน Service ต่างๆ รวมถึง Service ต่างๆเหล่านี้ จะเป็นสิ่งที่คอยช่วยเหลือเซิร์ฟเวอร์เกมเพื่อให้สามารถคงทำงานได้โดยมีความเสถียรที่สุด

ซึ่งหลังจากมีการพักการอัพเดทแพทซ์ “NEW CONTENT” สำหรับเซิร์ฟเวอร์หลักไปในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทีมงานได้มีการ Rework ในส่วนของ Backbone API และ Anticheat (BAC) ทั้งหมด โดยก่อนหน้าในส่วนของ Service นี้ได้มีความกังวลในส่วนของความช้าและการใช้งาน CPU ของเซิร์ฟเวอร์ จึงมีการ Rework ใหม่เพื่อให้มีความสามารถในการขยายเซิร์ฟเวอร์ (Scaling)

Old API CPU Usage

ซึ่งรวมถึงในส่วนของฐานข้อมูล BAC ที่มีขนาดทั้งหมด ~152M Records ส่งผลให้เกิดความช้าเล็กน้อย (ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาในอนาคต) จึงเปลี่ยนไปใช้ฐานข้อมูลสามารถทำหน้าที่ในการทำงานร่วมกันหลายเซิร์ฟเวอร์ (Replication)

BAC Rows

กล่าวคือ เขียนใหม่ให้สามารถขยายระบบในกรณีที่ระบบทำงานหนักได้ (แก้ตัวเฉยๆ เดี๋ยวโดนหาว่าอู้)

NEW CONTENT

ระบบใหม่: เลี้ยงสัตว์

โดยผู้เล่นสามารถไปสุ่มไข่สัตว์ได้ที่จุดฟักไข่ (ไอค่อนกระดูกบนแผนที่) โดยใช้วัตถุดิบในการสุ่มดังนี้

 • Devil Fruit x10
 • Runic Leather x10
 • Star Metal x10
 • Ebony Wood x10

หลังจากกดสุ่มไข่แล้วผู้เล่นจะได้รับไข่สัตว์ โดยจะแบ่งสัตว์ออกเป็น Tier ต่างๆ ดังนี้

 • Tier S มีโอกาส 10% ในการสุ่มออก โดยมีสัตว์ดังนี้
  • Lion
 • Tier A มีโอกาส 30% ในการสุ่มออก โดยมีสัตว์ดังนี้
  • Husky
  • Shepherd
  • Pug
  • Retriever
  • Chop
  • Boar
  • Cow
  • Deer
 • Tier B มีโอกาส 60% ในการสุ่มออก โดยมีสัตว์ดังนี้
  • Hen
  • Rabbit
  • Pig
  • Cat
  • Crow

หลังจากผู้เล่นได้รับไข่สัตว์แล้ว ผู้เล่นสามารถกดใช้ไข่สัตว์เพื่อจะเรียกสัตว์ออกมาได้ โดยหลังจากเรียกสัตว์ออกมาแล้ว ผู้เล่นจำเป็นที่จะต้องเลี้ยงดูสัตว์จนกว่าสัตว์โตเต็มที่ จึงจะสามารถขายได้ สัตว์จะมีสถานะดังนี้ น้ำ, อาหาร, เครียด, ป่วย และความต้องการไปตามจุดต่างๆ

Quick Note ข้อควรระวัง:

 • สัตว์ที่ Tier น้อยกว่า จะมีโอกาสป่วยมากกว่า
 • หากสัตว์มีความเครียด 100% จะทำให้สัตว์ตาย
 • หากสัตว์ต้องการไปที่จุดต่างๆ ผู้เล่นจะต้องอุ้มสัตว์ และจะมีจุดไอค่อนดาวสีเหลืองปรากฎบนแผนที่ เมื่อผู้เล่นไปถึงแล้ว หากวางสัตว์ในระยะ 50 เมตร จะถือว่าตรงตามความต้องการของสัตว์
 • หากผู้เล่นไม่พาสัตว์ไปตามจุดที่สัตว์ต้องการ สัตว์จะหยุดโต
 • สัตว์มีการ Level การป่วย 1-4 หากสัตว์ป่วยและไม่ทำการรักษา สัตว์จะเพิ่ม Level จนไปถึง 4 (มากสุด) ซึ่งการใช้ยาในการรักษาตามเลเวลจะต้องใช้ยาดังนี้
  • Level 1: 3 ขวด
  • Level 2: 6 ขวด
  • Level 3: 9 ขวด
  • Level 4: 12 ขวด
 • หากสัตว์ป่วยเกินเลเวล 1 อาทิเช่นสัตว์ป่วยเลเวล 3 จะต้องใช้ยาในการรักษาตามเลเวลลงไปจนหาย (3-2-1-x)

ในส่วนของน้ำ ผู้เล่นจำเป็นต้องใช้ไอเทมที่ชื่อว่า ‘Water Bottle’ ซึ่งสามารถซื้อได้ที่ร้าน UwU Cafe ซึ่งขวดน้ำจะมีความคงทน และปริมาณน้ำ ซึ่งผู้เล่นสามารถเติมน้ำโดยเอาใส่ช่องนิ้วกลาง และไปที่แหล่งน้ำได้ (เหมือนบัวรดน้ำ)

ในส่วนของอาหาร ผู้เล่นจำเป็นต้องใช้อาหารให้ตรงกับ Tier ของสัตว์ โดยอาหารสามารถซื้อได้ที่ร้าน UwU Cafe ซึ่งสัตว์แต่ละ Tier จะต้องการอาหารดังนี้

 • Tier S: Animal Food Adult
 • Tier A: Animal Food Medium
 • Tier B: Animal Food Puppy

ในส่วนความความเครียด สามารถใช้กัญชาถุง (Weed) ในการลดความเครียดของสัตว์ได้

หลังจากเลี้ยงสัตว์จนโตเต็มที่แล้ว สัตว์จะมีคุณภาพตามการเลี้ยงดูตามนิสัยของสัตว์ ผู้เล่นสามารถนำสัตว์มาขายได้โดยทำการอุ้มสัตว์และ Interact กับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

โดยสัตว์แต่ละ Tier และแต่ละคุณภาพจะมีราคาดังนี้

 • Tier S
  • Good Shite: 130 Pet Coin
  • Good: 100 Pet Coin
  • Normal: 70 Pet Coin
  • Dog Shite: 50 Pet Coin
 • Tier A
  • Good Shite: 100 Pet Coin
  • Good: 70 Pet Coin
  • Normal: 40 Pet Coin
  • Dog Shite: 20 Pet Coin
 • Tier B
  • Good Shite: 70 Pet Coin
  • Good: 40 Pet Coin
  • Normal: 20 Pet Coin
  • Dog Shite 10 Pet Coin

ระบบใหม่: ร้านค้า Paw Shop

ร้านค้า Paw Shop จะเป็นร้านค้าที่มีการนำไอเทมในเซิร์ฟเวอร์มาสุ่มขาย ซึ่งร้านค้าจะมีเงื่อนไขในการขายสินค้าดังนี้

 • ร้านค้าจะสุ่มไอเทมชุดใหม่ทุกๆ 2 ชั่วโมง
 • ผู้เล่นสามารถ Re-Roll ไอเทมชุดใหม่ก่อนเวลาได้ โดยใช้เงินถูกกฎหมายจำนวน 50,000$
 • ผู้เล่นธรรมดาสามารถซื้อของได้ 2 ช่อง (6 สินค้า)
 • ผู้เล่นที่มี VIP ระดับ Gold สามารถซื้อของได้ 3 ช่อง (9 สินค้า)
 • ผู้เล่นที่มี VIP ระดับ Platinum สามารถซื้อของได้ 4 ช่อง (12 สินค้า)
 • ผู้เล่นที่มี VIP ระดับ Platinum สามารถซื้อของได้ 5 ช่อง (15 สินค้า)

โดยสินค้าในร้านค้าจะแบ่งออกเป็น Tier ดังนี้

 • Tier C: โอกาสสุ่มออก 32%
 • Tier B: โอกาสสุ่มออก 16%
 • Tier A: โอกาสสุ่มออก 4%
 • Tier S: โอกาสสุ่มออก 1%
 • Tier SS: โอกาสสุ่มออก 0.4%

โดยไอเทมแต่ละ Tier มีดังนี้

สกุลเงินใหม่: Pet Coin

เป็นสกุลเงินที่ได้จากการนำสัตว์ไปขาย โดยสกุลเงินนี้จะเป็นสกุลเงินที่อยู่ติดตัวผู้เล่น ไม่สามารถย้ายไปล็อกเกอร์ ไม่สามารถถูกปล้นได้ และไม่สามารถส่งให้ผู้เล่นท่านอื่นได้

AMBULANCE

ระบบใหม่: เก็บสมุนไพร

ผู้เล่นสามารถเก็บสมุนไพรเพื่อที่จะนำไปทำการคราฟยาสำหรับสัตว์โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

 • ระบบจะทำการสุ่มโซนเพื่อทำการเก็บเกี่ยวสมุนไพร 3 ชนิด แต่ละโซนสามารถเก็บสมุนไพรได้ 30 ต้น
 • หลังจากครบ 30 ต้นแล้ว ระบบจะสุ่มจุดใหม่สำหรับชนิดนั้นๆ
 • ผู้เล่นที่ไม่ใช่หมอสามารถเก็บได้ แต่จำเป็นต้องให้หมอนำสมุนไพรมาทำการคราฟที่โรงพยาบาล รวมถึงการอุปกรณ์ในการเก็บมีหมอเท่านั้นที่สามารถซื้อได้

โดยสามารถดูจุดที่ระบบสุ่มออกมาในปัจจุบันได้บนแผนที่

Pillbox & Mount Zonah

 • เพิ่มจุด Check-In สำหรับการนอนเตียงโรงพยาบาล ซึ่งผู้เล่นที่เป็นหมอสามารถใช้ได้เท่านั้น (สามารถส่งผู้เล่นคนอื่นมานอนเตียงได้ตามปกติ)
 • เพิ่ม Locker กลางสำหรับหมอที่ Pillbox และ Mount Zonah
 • เพิ่มตู้เสื้อผ้าสำหรับหมอที่ Pillbox
 • เพิ่มไอเทมกรรไกรตัดสมุนไพรเข้าร้านค้าที่ Mount Zonah
 • เพิ่มจุดคราฟยา Paw Plus เข้าที่โรงพยาบาล Mount Zonah

RESOURCE OPTIMIZATION

ทีมงานมีการ Optimize ระบบ “ทั้งหมด’ ภายในเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้ระบบต่างๆทำงานน้อยลง รวมถึงจะใช้หน่วยความจำน้อยลง

ซึ่งในการที่มีการ Optimize ระบบทั้งหมดภายในเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงมีจำนวน Tester ที่น้อยทำให้อาจจะมีบัคที่หลุดลอดออกไปจากสายตาทีมงาน หากระบบดังกล่าวเป็นระบบที่จำเป็นต้องมีภายในเซิร์ฟเวอร์และมีบัคทำให้ไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ ทีมงานจะทำการแก้ไขและรีเซิร์ฟเวอร์ จึงขออภัยในความไม่สะดวกล่วงหน้ามาโดย ณ ที่นี้

ETC

 • Progress Bar: ปรับหลอดในส่วนตรง Element Minigame ให้มีความใสน้อยลง
 • Restaurant: จัดเรียงชื่ออาหารและไอเทมที่สั่งจากหน้าเคาน์เตอร์ให้เรียง A-Z เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน

Thank you for playing Friends Project, and see you all!

Sincerely,

TANX – Project Director / Level Designer
Holfz – Developer
BrokenXP – Senior Developer / Networking Engineer

Friends Project: 2.0.6 Patch Notes

NEW CONTENT

ระบบใหม่: อัพเกรดปืน

ผู้เล่นสามารถนำอาวุธของตัวเองมาทำการอัพเกรดเป็นอาวุธ MK2 และอาวุธอื่นๆได้โดยทำการ Interact กับสิ่งของบริเวณนี้

เมื่อทำการ Interact แล้ว ระบบจะทำการเปิด UI ในการอัพเกรดขึ้นมา ให้ผู้เล่นเลือกอาวุธที่ผู้เล่นต้องการ และใส่วัตถุดิบที่ระบบต้องการเข้าไป โดยในกรณีที่ไอเทมดังกล่าวเป็นอาวุธ ผู้เล่นสามารถเลือกได้จากหมายเลขปลอกกระสุน และความคงทน

อาวุธแต่ละชิ้น จะต้องการวัตถุดิบดังนี้:

 • Pump Shotgun MKII: Assault Shotgun (x1) / Heavy Shotgun (x1) / Sweeper Shotgun (x1)
 • SMG MKII: Micro SMG (x1) / Mini SMG (x1)
 • Carbine Rifle MKII: Assault Rifle (x1) / Rifle Blueprint (x1)
 • Heavy Rifle: Compact Rifle (x1) / Rifle Blueprint (x1)
 • Revolver MKII: Heavy Revolver (x1) / Pistol Blueprint (x1)
 • Ceramic Pistol: Pistol .50 (x1) / Pistol Blueprint (x1)
 • Gadget Pistol: Double-Action Revolver (x1) / Marksman Pistol (x1) / Pistol Blueprint (x1)
 • Navy Revolver: Double-Action Revolver (x1) / Pistol Blueprint (x1)
 • Pistol MKII: Heavy (x1) / Pistol Blueprint (x1)

เมื่อใส่ครบแล้วให้ผู้เล่นกดปุ่มดำเนินการต่อ โดยเซิร์ฟเวอร์จะมีเงื่อนไขในการคราฟดังนี้

 • ความคงทนจะสืบต่อจากวัตถุดิบประเภทอาวุธ โดยอาวุธที่อัพเกรดแล้วจะมีความคงทนเท่ากับอาวุธที่นำมาเป็นวัตถุดิบ
 • ในกรณีที่ใช้วัตถุดิบประเภทอาวุธมากกว่า 1 ชิ้นขึ้นไป ระบบจะเลือกจากอาวุธที่มีความคงทนมากที่สุด
 • อาวุธใหม่ที่อัพเกรดมา ในกรณีที่เป็นปืน จะไม่มีกระสุนติดมา ต้องใส่กระสุนใหม่เท่านั้น

ระบบใหม่: แต่งอาวุธ

ผู้เล่นสามารถนำอาวุธตัวเองเข้ามาทำการแต่งได้โดยทำการ Interact กับเครื่องคิดเงินในร้านขายอาวุธกลางเมือง

โดยเมื่อ Interact แล้ว ระบบจะให้ทำการเลือกอาวุธที่ต้องการ

โดยเมื่อผู้เล่นเลือกอาวุธที่ต้องการแล้ว ผู้เล่นจะสามารถเริ่มแต่งอาวุธได้ทันที

พื้นที่ใหม่: Derelict Motel

ผู้เล่นสามารถซื้อห้องพักในโซน Sandy Shore ได้ที่ Derelict Motel โดยมีรายละเอียดดังนี้:

 • มีห้องเช่าทั้งหมด 40 ห้อง
 • แต่ละห้องมีราคา 2,500,000$
 • ผู้เล่นจะได้รับกุญแจห้อง และสามารถปั้มกุญแจรองเพิ่มได้ 3 ดอก
 • เจ้าของห้องแต่ละห้องจะได้รับผลประโยชน์ดังนี้:
  • ตู้เสื้อผ้า ซึ่งสามารถเก็บชุดได้ 5 ชุด (ในกรณีที่มีสิทธิพิเศษ จะได้รับช่องเพิ่มอีก 5 ช่อง)
  • ล็อกเกอร์ น้ำหนัก 300 KG และสามารถใส่ของได้ 80 Slots (ในกรณีที่มีสิทธิพิเศษ จะได้รับช่องและน้ำหนัก x2 จากปกติ)
  • การาจ ซึ่งสามารถเก็บและเบิกยานพาหนะได้ในบริเวณของ Derelict Motel

ไอเท็มใหม่

 • Rifle Blueprint: ได้จากการระเบิดปั้มน้ำมัน หลังจากการระเบิดจะมีโอกาสได้รับ 20% (สุ่ม 50:50 ระหว่าง Pistol Blueprint)
 • Pistol Blueprint: ได้จากการระเบิดปั้มน้ำมัน หลังจากการระเบิดจะมีโอกาสได้รับ 20% (สุ่ม 50:50 ระหว่าง Rifle Blueprint)

GAMEPLAY CHANGES

 • อาวุธ:
  • Damage ของอาวุธประชิดจะเข้าเกราะก่อน (ในกรณีทีผู้เล่นใส่) หลังเกราะหมดจึงจะเข้าเลือด
  • Taser (a.k.a Stun Gun):
   • นำ Damage ออก (จากเดิม 1)
   • เพิ่มระยะเวลาในการ Reload เป็น 7 วินาที (จากเดิม 2.8 วินาที)
  • Marksman Pistol:
   • เพิ่มจำนวนความคงทนที่เสียต่อการยิงหนึ่งนัดเป็น 1.0 (จากเดิม 0.5)
  • Compact Rifle:
   • เพิ่ม Damage เป็น 13 (จากเดิม 12)
  • Combat Shotgun:
   • เพิ่ม Damage ต่อ 1 เม็ดกระสุนเป็น 8.00 (จากเดิม 4.16)
  • Nightstick:
   • ลด Damage เหลือ 30 (จากเดิม 80)
  • Pump Shotgun:
   • ลด Damage ต่อ 1 เม็ดกระสุนเหลือ 5.00 (จากเดิม 9.86)
  • Auto Shotgun:
   • ลด Damage ต่อ 1 เม็ดกระสุนเหลือ 8.99 (จากเดิม 9.99)
  • Sawed-off Shotgun:
   • ลด Damage ต่อ 1 เม็ดกระสุนเหลือ 4.90 (จากเดิม 10.00)
  • เพิ่มอาวุธปืนใหม่ดังนี้:
   • Ceramic Pistol: Damage 22 / เสียความคงทนต่อนัด 0.25%
   • Gadget Pistol: Damage 11 / เสียความคงทนต่อนัด 0.5%
   • Navy Revolver: Damage 23 / เสียความคงทนต่อนัด 0.25%
   • Heavy Rifle: Damage 15 / เสียความคงทนต่อนัด 0.1%
   • Carbine Rifle MKII: Damage 15 / เสียความคงทนต่อนัด 0.1%
   • Pistol MKII: Damage 22 / เสียความคงทนต่อนัด 0.25%
   • Pump Shotgun MKII: Damage ต่อ 1 เม็ดกระสุน 9.86 / เสียความคงทนต่อการยิงหนึ่งครั้ง 0.5%
   • Revolver MKII: Damage 37 / เสียความคงทนต่อนัด 0.25%
   • SMG MKII: Damage 11 / เสียความคงทนต่อนัด 0.1%
   • Assault Rifle MKII: Damage 17 / เสียความคงทนต่อนัด 0.1%
 • คราฟ: ปรับวัตถุดิบที่ใช้คราฟดังนี้
  • Flare gun: ใช้ Part A จำนวน 10 ชิ้นและ Weapon Ticket A จำนวน 1 ชิ้น
  • Knife: ใช้ Part S 15 ชิ้นและ Weapon Ticket S 1 ชิ้น
  • Switch Blade: ใช้ Part S 15 ชิ้นและ Weapon Ticket S 1 ชิ้น
  • Bottle: ใช้ Part S 15 ชิ้นและ Weapon Ticket S 1 ชิ้น
  • Dagger: ใช้ Part S 15 ชิ้นและ Weapon Ticket S 1 ชิ้น
 • Bandage: เพิ่มเลือด 25 โดยมีระยะเวลาการใช้งาน 5 วิ
 • First Aid Kit: เพิ่มเลือด 100 โดยมีระยะเวลาการใช้งาน 8 วิ
 • Joint: เพิ่มเกราะ 25 โดยมีระยะเวลาการใช้งาน 3 วิ
 • Cocaine: เพิ่มเกราะ 50 โดยมีระยะเวลาการใช้งาน 5 วิ
 • Vanilla Unicorn:
  • นำงาน NPC ออกจากระบบ
  • การเข้างานจะไม่เสีย Energy ในการเข้างานแล้ว
 • Taxi:
  • เพิ่มรถ Import ใหม่ ดังนี้:
   • Toyota Prius Taxi
 • ตำรวจ:
  • แก้ไขแมพสถานีตำรวจ Sandy Shore เพื่อให้มีพื้นที่ของโรงพยาบาล
  • เพิ่มอาวุธปืน Assault Rifle MKII เข้าสู่ร้านค้าอาวุธ
  • การแจ้งเตือนเหตุ: ในกรณีที่ผู้เล่นใส่ที่เก็บเสียงกับอาวุธปืน และมีการยิงเกิดขึ้น NPC ในระแวกนั้นๆ จะได้ยินเสียงปืนน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
  • เพิ่มรถ Import ใหม่ ดังนี้:
   • Vapid Scout Police
   • Lexus GS 350
   • BMW’s R1200RT-P
 • หมอ:
  • เพิ่มโรงพยาบาล Sandy Shore
  • เพิ่มรถ Import ใหม่ ดังนี้:
   • 2014 Maserati Ghibli
   • YAMAHA YZF R1
 • Control Point: แก้ไขจุดยึดและ Locker ของโซน “Macdonald Street” ตามรายละเอียดดังรูป
 • สงครามแก๊ง:
  • แก๊งที่ชนะสงครามจะตอนนี้เห็นภาษีสงครามแล้ว
  • แก๊งที่คะแนนตามอยู่ จะเห็นบริเวณที่ผู้เล่นที่มีแต้ม Kill เยอะที่สุดของฝั่งตรงข้ามที่คะแนนนำอยู่ โดยจะได้รับการอัพเดททุกๆ 5 นาที และมีระยะเวลาในการแสดง 2 นาที
 • จุดรับซื้อของผิดกฎหมาย: เมื่อขายกระเป๋าเงินที่ได้จากการปล้นธนาคารแล้ว ในกรณีที่ผู้เล่นสามารถถือไอเทมได้ (น้ำหนักไม่เกิน ของไม่เต็ม) จะได้รับไอเทมเพิ่มเติมดังนี้
  • Weapon Ticket S จำนวน 10 ชิ้น
  • Weapon Ticket A จำนวน 10 ชิ้น
  • Keycode B จำนวน 10 ชิ้น
 • ปล้นธนาคาร: ปรับให้ต้องการจำนวนตำรวจอย่างน้อย 10 คน (จากเดิม 5 คน) จึงจะสามารถปล้นได้
 • แก๊ง: ในกรณีที่ผู้เล่นจะกลับเข้าแก๊งเดิมหลังจากถอนตัวออกหรือโดนเชิญออก จะต้องรอ 7 วัน (168 ชั่วโมง) ก่อนที่จะสามารถกลับเข้าแก๊งเดิม
 • โซน:
  • เพิ่มโซนที่ไม่อนุญาติให้ผู้เล่นเข้าไปวางต้นกัญชา, เครื่องขุด, รวมถึงเข้าไปหลบซ่อนตอนอยู่ในสงครามแก๊งดังนี้:
   • UWU CAFE
   • ร้านอาหาร
   • สถานีตำรวจ
   • โรงพยาบาล
   • Derelict Motel (โรงแรม Sandy Shore)
 • รถยนต์:
  • ปรับให้ Lockpick และ Smart Key ไม่สามารถใช้ในการ Hotwire ยานภาหนะประเภท Super
  • ทำการปรับ Handling รถให้เหมาะสม โดยมีรายชื่อรถดังนี้
   • Compacts
    • Dinka Blista Kanjo
   • Sports
    • Benefactor Schlagen GT
   • Super Car
    • Annis S80RR
    • Benefactor Krieger
    • Coil Voltic
    • Cheval Taipan
    • Dewbauchee Champion
    • Dewbauchee Vagner
    • Pegassi Ignus
    • Pegassi Zorrusso
    • Pegassi Zentorno
    • Progen Emerus
    • Progen Tyrus
    • Principe Deveste Eight
    • Lampadati Tigon
    • Grotti Furia
    • Grotti Cheetah
    • Truffade Thrax
    • Truffade Nero
    • Overflod Entity XXR
    • Overflod Autarch
    • Overflod Zeno
    • Vapid Bullet
    • Karin Sultan RS
 • ไอเทม: แก้ไขข้อมูลดังนี้
  • Beer: แก้ไขน้ำหนักเป็น 0.05 KG (จากเดิม 0.20 KG)
  • Champagne: แก้ไขน้ำหนักเป็น 0.05 KG (จากเดิม 0.20 KG)
  • Cocktail: แก้ไขน้ำหนักเป็น 0.05 KG (จากเดิม 0.20 KG)
  • Drinking Yogurt: แก้ไขน้ำหนักเป็น 0.05 KG (จากเดิม 0.20 KG)
  • Rice Whisky: แก้ไขน้ำหนักเป็น 0.05 KG (จากเดิม 0.20 KG)
  • Soju: แก้ไขน้ำหนักเป็น 0.05 KG (จากเดิม 0.20 KG)
  • Thai Whisky: แก้ไขน้ำหนักเป็น 0.05 KG (จากเดิม 0.20 KG)
  • Wet Tamarind: แก้ไขน้ำหนักเป็น 0.05 KG (จากเดิม 0.20 KG)
  • Wine: แก้ไขน้ำหนักเป็น 0.05 KG (จากเดิม 0.20 KG)

QUALITY OF LIFE

 • รถ: เวลาปลดล็อครถจะสามารถเดินได้แล้ว
 • โคเคน: ปรับให้อนิเมชั่นในการใช้งานเป็นแบบเดินได้
 • กัญชา: ปรับให้อนิเมชั่นในการใช้งานเป็นแบบเดินได้

Bug Fixes & Improvement

 • War:
  • แก้ไขปัญหาคำขอท้ารบครบ 12 ชั่วโมงแล้วไม่ทำการปฏิเสธ
  • แก้ไขปัญหาส่งภาษีสงครามครบแล้วยังติด Curse Penalty (คำสาบ) อยู่
  • แก้ไขบัคในส่วนของการนับคะแนน
 • Audition: บล็อกการสแปมปุ่ม 4 ปุ่มพร้อมกัน โดยจะรีเซ็ตปุ่มออกหากกดผิด
 • Strelizia Framework: แก้ไขการอ่านข้อมูลอาวุธใหม่ ส่งผลให้มีความไวในการโหลดข้อมูลมากขึ้น
 • Networking: เพิ่ม Edge ที่ London, UK เพื่อรองรับผู้เล่นจากประเทศ United Kingdom

 


Thank you for playing Friends Project, and see you all!

Sincerely,

TANX – Project Director / Level Designer
Holfz – Developer
BrokenXP – Senior Developer / Networking Engineer

Friends Project: 2.0.5 Patch Notes

NEW CONTENT

พื้นที่ใหม่: ศูนย์กลางแก๊ง (Gang Central)

ศูนย์กลางแก๊งเพื่อทำการจัดการแก๊ง ขอเข้าร่วมแก๊ง รวมถึงการส่งคำขอท้ารบ จ่ายภาษีสงคราม ล็อกเกอร์แก๊งสำหรับเก็บของและรับภาษีสงคราม

ระบบใหม่: การจัดการแก๊ง

ผู้เล่นสามารถสร้างแก๊ง รวมถึงจัดการแก๊งได้เมื่อทำการ Interact กับ NPC ตัวนี้

โดยหากผู้เล่นไม่มีแก๊ง จะขึ้นหน้าต่างให้ทำการสร้างแก๊ง และในการสร้างแก๊ง จะต้องทำการกรอกสิ่งที่จำเป็นดังนี้

 • โลโก้ของแก๊ง ผู้เล่นสามารถใส่ลิงค์แทนได้ โดยโลโก้หรือลิงค์จำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  • ต้องเป็นไฟล์ .png และขนาดไม่เกิน 3MB (ในกรณีที่เป็นลิงค์จำเป็นต้องลงท้ายด้วย .png)
  • แนะนำให้ขนาดของไฟล์รูปภาพเป็น 300×300 pixel
 • ชื่อของแก๊ง มีคุณสมบัติดังนี้
  • ต้องเป็นชื่อที่ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงาน หรือ Friends Project
  • ต้องเป็นชื่อที่ให้เคารพผู้เล่น ในทุกกรณี
  • หากชื่อแก๊งไม่เหมาะสม ทีมงานมีสิทธิ์ในการเพิกถอนแก๊งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (การตัดสินใจของทีมงานทุกคนเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถต่อรองได้)
 • คำอธิบาย เป็นคำอธิบายของแก๊ง หรือจะเป็นประกาศต่างๆ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
  • ต้องมีความยาว 15 ตัวอักษร และไม่เกิน 300 ตัวอักษร
 • ทุกช่องจำเป็นต้องกรอก
 • โลโก้ของแก๊ง และ คำอธิบายสามารถแก้ไขได้
 • ใช้เงิน 500,000$ และเงินผิดกฎหมาย 100,000$ ในการสร้างแก๊ง

โดยหากผู้เล่นมีแก๊ง จะขึ้นหน้าต่างสำหรับการจัดการแก๊ง โดยแบ่งเป็นเมนูดังนี้

 • หน้าหลัก:
  • ส่วนบน: จะมีโลโก้ปัจจุบันของแก๊ง, ชื่อ, จำนวนสมาชิก, จำนวนสมาชิกสูงสุดที่แก๊งสามารถมีได้, เลเวลของแก๊ง
  • ส่วนกลาง: จะเป็นส่วนของภารกิจของแก๊ง จะมีหลอด Progress Bar สำหรับความคืบหน้าของเควส ผู้เล่นที่เป็นสมาชิกแก๊งทุกคนสามารถส่งของเข้าร่วมภารกิจได้ และในกรณีที่ส่งของครบทั้งหมดในเลเวลนั้นแล้ว ระบบจะทำการอัพเลเวลของแก๊ง
   • โดยจำนวนสมาชิกสูงสุดจะมีตามเลเวลดังนี้:
    • Level 1: 5 Slots
    • Level 2: 10 Slots
    • Level 3: 11 Slots
    • Level 4: 12 Slots
    • Level 5: 13 Slots
    • Level 6: 14 Slots
    • Level 7: 15 Slots
    • Level 8: 16 Slots
    • Level 9: 17 Slots
    • Level 10: 18 Slots
    • Level 11: 19 Slots
    • Level 12: 20 Slots
   • ของที่จำเป็นต้องใช้ทำภารกิจ:
    • Level 1 => Level 2:
     • เงิน x500,000 / เงินผิดกฎหมาย x100,000 / Raw Coin x200
     • Star Metal (x1,000) / Runic Leather (x1,000) / Ebony Wood (x1,000) / Devil Fruit (x1,000)
     • USB (x1,000) / Maneki Neko (x500) / Chatucar (x200) / Compass (x100)
    • Level 2 => Level 3:
     • เงิน x100,000 / เงินผิดกฎหมาย x50,000 / Raw Coin x50
     • Star Metal (x500) / Runic Leather (x500) / Ebony Wood (x500) / Devil Fruit (x500)
     • USB (x500) / Maneki Neko (x250) / Chatucar (x100) / Compass (x50)
    • Level 3 => Level 4:
     • เงิน x150,000 / เงินผิดกฎหมาย x60,000 / Raw Coin x70
     • Star Metal (x500) / Runic Leather (x500) / Ebony Wood (x500) / Devil Fruit (x500)
     • USB (x600) / Maneki Neko (x300) / Chatucar (x120) / Compass (x60)
    • Level 4 => Level 5:
     • เงิน x200,000 / เงินผิดกฎหมาย x70,000 / Raw Coin x90
     • Star Metal (x500) / Runic Leather (x500) / Ebony Wood (x500) / Devil Fruit (x500)
     • USB (x700) / Maneki Neko (x350) / Chatucar (x140) / Compass (x70)
    • Level 5 => Level 6:
     • เงิน x250,000 / เงินผิดกฎหมาย x80,000 / Raw Coin x110
     • Star Metal (x600) / Runic Leather (x600) / Ebony Wood (x600) / Devil Fruit (x600)
     • USB (x800) / Maneki Neko (x400) / Chatucar (x160) / Compass (x80)
    • Level 6 => Level 7:
     • เงิน x300,000 / เงินผิดกฎหมาย x90,000 / Raw Coin x130
     • Star Metal (x600) / Runic Leather (x600) / Ebony Wood (x600) / Devil Fruit (x600)
     • USB (x900) / Maneki Neko (x450) / Chatucar (x180) / Compass (x90)
    • Level 7 => Level 8:
     • เงิน x350,000 / เงินผิดกฎหมาย x100,000 / Raw Coin x150
     • Star Metal (x600) / Runic Leather (x600) / Ebony Wood (x600) / Devil Fruit (x600)
     • USB (x1,000) / Maneki Neko (x500) / Chatucar (x200) / Compass (x100)
    • Level 8 => Level 9:
     • เงิน x400,000 / เงินผิดกฎหมาย x110,000 / Raw Coin x170
     • Star Metal (x700) / Runic Leather (x700) / Ebony Wood (x700) / Devil Fruit (x700)
     • USB (x1,100) / Maneki Neko (x550) / Chatucar (x220) / Compass (x110)
    • Level 9 => Level 10:
     • เงิน x500,000 / เงินผิดกฎหมาย x125,000 / Raw Coin x190
     • Star Metal (x700) / Runic Leather (x700) / Ebony Wood (x700) / Devil Fruit (x700)
     • USB (x1,200) / Maneki Neko (x600) / Chatucar (x240) / Compass (x120)
    • Level 10 => Level 11:
     • เงิน x600,000 / เงินผิดกฎหมาย x150,000 / Raw Coin x210
     • Star Metal (x800) / Runic Leather (x800) / Ebony Wood (x800) / Devil Fruit (x800)
     • USB (x1,300) / Maneki Neko (x650) / Chatucar (x260) / Compass (x130)
    • Level 11 => Level 12:
     • เงิน x700,000 / เงินผิดกฎหมาย x175,000 / Raw Coin x230
     • Star Metal (x800) / Runic Leather (x800) / Ebony Wood (x800) / Devil Fruit (x800)
     • USB (x1,300) / Maneki Neko (x650) / Chatucar (x260) / Compass (x130)
 • หน้าสมาชิก:
  • ลิสต์ของสมาชิกทั้งหมดในแก๊ง โดยมีชื่อ, สถานะออนไลน์ หรือ ออฟไลน์ และปุ่ม ลาออก (ในกรณีที่เป็นสมาชิก) หรือปุ่ม ไล่ออก (ในกรณีที่เป็นหัวหน้า)
 • หน้าคำขอเข้าร่วม:
  • ลิสต์ของคำขอผู้เล่นที่ต้องการเข้าร่วมแก๊งทั้งหมด โดยมีชื่อ, และปุ่มจัดการ (รับเข้า / ไล่ออก)
 • หน้ายุบแก๊ง:
  • เป็นหน้าสำหรับผู้เล่นที่เป็นหัวหน้าแก๊ง ใช้สำหรับการยุบแก๊ง
 • หน้าแก้ไขข้อมูล:
  • ผู้เล่นที่เป็นหัวหน้าแก๊งสามารถแก้ไขข้อมูลแก๊งได้ โดยเมื่อแก้ไขไปแล้ว จะต้องรอ 7 วันก่อนที่จะสามารถแก้ไขได้ใหม่
 • หน้าชุดประจำแก๊ง:
  • ผู้เล่นทุกคนที่เป็นสมาชิกแก๊ง รวมถึงหัวหน้า สามารถทำการแก้ไขชุดแก๊งที่จะเปลี่ยนอัตโนมัติได้ที่หน้านี้
   • โดยหากแก๊งไม่มีชุดแก๊งของเพศนั้นๆ ตัวละครที่มายืนเพื่อเป็นตัวอย่างจะใสกว่าปกติ
   • การกดบันทึกจะเป็นการบันทึกทั้งสองเพศ
  • สำหรับผู้เล่นที่เป็นตัวละคร Ped จะไม่ถูกเปลี่ยนเป็นชุดแก๊ง

สำหรับผู้เล่นที่ต้องการเข้าร่วมแก๊ง หรือต้องการค้นหาแก๊ง สามารถทำการ Interact กับ NPC ตัวนี้ได้

ในหน้าค้นหาแก๊ง ผู้เล่นสามารถค้นหาแก๊งได้จากการกรอกชื่อแก๊งที่มุมขวาบน โดยในตารางจะมีการแสดงเลเวลของแก๊งนั้นๆ โลโก้, รายละเอียด รวมถึงสมาชิก และผู้เล่นสามารถเข้าขอเข้าร่วมแก๊งได้จากหน้านี้

ระบบใหม่: สงครามแก๊ง

ผู้เล่นที่มีแก๊ง และเป็นเจ้าของแก๊งสามารถส่งคำขอสงคราม (โยนวอร์) ได้ โดยทำการ Interact กับ NPC ตัวนี้

โดยในหน้าลิสต์นี้ ผู้เล่นสามารถค้นหาแก๊งได้โดยพิมชื่อแก๊งทางขวาบน และสามารถกดปุ่มโยนวอร์ได้

หลังจากผู้เล่นกดโยนวอร์แล้ว ระบบจะทำการให้ผู้เล่นเลือกวันที่และเวลา โดยจะมีเงื่อนไขในการเลือกดังนี้

 • โดยเวลาจะต้องห่างจากปัจจุบันอย่างน้อย 24 ชั่วโมง และสูงสุดไม่เกิน 3 วัน
 • จะไม่ใช่ช่วงเวลาก่อนรีเซิร์ฟเวอร์ประจำวัน 3 ชั่วโมง (15:00, 16:00, 17:00, 18:00)

หลังจากผู้เล่นได้ทำการส่งคำขอท้ารบแล้ว ข้อความจะถูกแจ้งไปยังผู้เล่นที่เป็นสมาชิกแก๊งฝั่งตรงข้ามทุกคน จะมีเงื่อนไขในการตัดสินคำขอดังนี้:

 • ผู้เล่นที่เป็นคนส่งคำขอสามารถยกเลิกคำเชิญได้
 • ผู้เล่นที่เป็นหัวหน้าแก๊งของฝั่งตรงข้าม จำเป็นต้องยอมรับคำขอหรือปฏิเสธคำขอภายใน 12 ชั่วโมง
 • หากไม่มารับภายใน 12 ชั่วโมง จะถือว่าปฏิเสธคำขอโดยอัตโนมัติ
 • ถ้าเกิน 4 ครั้ง ครั้งที่ 5 ระบบจะทำการยอมรับคำขออัตโนมัติ โดยเงื่อนไขของการนับจะแยกจากกัน (A:B, A:C)

เมื่อแก๊งฝั่งตรงข้ามได้ทำการยอมรับหรือปฏิเสธคำขอ จะมีข้อความส่งมาทางมือถือให้สมาชิกทุกคนของแก๊งที่ทำการส่งคำขอ

เมื่อถึงเวลาในการทำสงครามแล้ว สมาชิกทุกคนในแก๊งจะถูกเปลี่ยนชุดเป็นชุดของแก๊งที่ได้ทำการตั้งค่าไว้ในหน้าจัดการแก๊ง และสามารถกดปุ่ม TAB (สามารถแก้ไขได้ใน ESC > Settings > Keybindings > FiveM > (War) Scoreboard)

โดยสกอร์บอร์ดจะมีเวลาคงเหลือด้านขวาบน และจำนวนคิลรวมของแต่ละแก๊ง ในส่วนของรายชื่อผู้เล่น ผู้เล่นออนไลน์อยู่จะมีสีที่สว่างกว่าผู้เล่นที่ออฟไลน์ (สามารถเปรียบเทียบได้ทางด้านบน)

เงื่อนไขการตัดสินคะแนน:

 • ตัดสินกันที่จำนวน Kill รวมของแก๊ง
 • การฆ่าด้วย Animation (อาวุธประชิดมีคม มีด, ขวด, Dagger, Switchblade) จะไม่นับ Kill

เงื่อนไขของการทำสงคราม:

 • ห้ามผู้เล่นเข้าไปหลบซ่อนภายในบ้าน
 • ตลอดเวลาที่ทำสงครามอยู่ใน 3 ชั่วโมง สมาชิกแก๊ง 50% ของจำนวนสมาชิกแก๊งทั้งหมดต้องเข้ามาออนไลน์ภายในเซิร์ฟเวอร์
 • ตำรวจมีสิทธิ์เข้าระงับเหตุได้ตามกฎหมาย หากเกิดความวุ่นวายในบริเวณนั้นๆที่ผู้เล่นทำการทำสงคราม
 • ห้ามทำการ Abuse ระบบทุกกรณี (ต่อให้เสียเปรียบ หรือไม่ได้เปรียบก็ตาม)
 • หากพบการทุจริตจะถูกปรับแพ้ในสงครามรอบนั้นๆ และจะถูกพิจารณาตามกฎของเซิร์ฟเวอร์
 • การตัดสินใจของทีมงานทุกคนเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถต่อรองได้

ผู้เล่นที่อยู่ภายในบ้าน หรือพื้นที่ต้องห้ามจะถูก Hilight ชื่อสีแดง และมีรูปบ้านแสดงหน้าชื่อ

เมื่อสงครามเสร็จสิ้น ในกรณีที่มีแก๊งที่แพ้ แก๊งที่แพ้จะต้องส่งภาษีสงครามให้แก๊งที่ชนะ โดยแก๊งที่ติดหนี้ภาษีสงคราม, อยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมทำสงคราม, อยู่ระหว่างสงคราม จะไม่สามารถแก้ไขสมาชิกได้

และในกรณีสำหรับแก๊งที่แพ้ และติดหนี้สงครามอยู่ จะติด Penalty โดยมีเลือดมากสุดได้ 20HP อาหารและน้ำจะถูกลดเหลือ 50 ในกรณีที่มีน้ำและอาหารมากกว่า 50 ขึ้นไป โดยผู้เล่นที่เป็นสมาชิกแก๊งจะติดสถานะ Penalty และจะอยู่จนกว่าแก๊งนั้นจะชำระหนี้สงครามหมด

โดยของทั้งหมดจะเข้าไปอยู่ใน Locker ของแก๊งที่ชนะสงครามนั้นๆ (ข้อควรระวัง: ผู้เล่นสามารถใช้ Locker ที่นี่ได้ แต่หาก Locker เต็มหรือน้ำหนักเกิน ภาษีสงครามจะไม่เข้ามาเพิ่มใน Locker และไม่สามารถขอคืนจากทีมงานได้)

ผลแพ้ชนะของแก๊งจะถูกนำไปจัดอันดับต่อเดือน และจะแสดงที่ศูนย์กลางแก๊ง โดยจะอัพเดททุกครั้งที่เซิร์ฟเวอร์รี

ระบบใหม่: การยึดโซน (Control Point)

ผู้เล่นที่เป็นสมาชิกแก๊งสามารถเข้ายึดจุด Control Point ในแต่ละพื้นที่ โดยจะมีผลประโยชน์ในการยึด โดยเมื่อมีผู้เล่นทำการงัดแงะที่อยู่อาศัยในโซนนั้นๆ จะมีโอกาส 30% ที่ของที่ผู้เล่นท่านนั้นๆได้รับจะเข้าใน Locker ของโซนนั้นๆด้วย โดยแก๊งที่เป็นเจ้าของโซนสามารถเปิด Locker ของโซนได้

ในแต่ละ Control Point จะมีสีใน Play Zone โดยสีจะเปลี่ยนตามสถานะของโซน แต่ละสีจะมีความหมายดังนี้

 • สีชมพู: จุดนั้นมีผู้เล่นกำลัง Capture อยู่ หรือกำลังอยู่ในสถานะ Contested
 • สีชมพูอ่อน: จุดนั้นอยู่ในสถานะ Locked โดยสถานะนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีผู้เล่นพึ่งทำการ Capture จุดสำเร็จไป โดยสถานะนี้จะอยู่เป็นระยะเวลา 15 นาทีหลังจากการยึดสำเร็จ
 • สีฟ้า: จุดนั้นเป็นของแก๊งคุณ และไม่ได้อยู่ในสถานะติด Locked สมาชิกแก๊งอื่นสามารถเข้ามาทำการยึดได้
 • สีแดง: จุดนั้นเป็นของแก๊งอื่น และไม่ได้อยู่ในสถานะติด Locked คุณสามารถเข้าไปทำการยึดได้
 • สีขาว: จุดนั้นไม่มีเจ้าของ และไม่ได้อยู่ในสถานะติด Locked คุณสามารถเข้าไปทำการยึดได้

เงื่อนไขการยึดจุด:

 • ผู้เล่นที่เข้าไปยึดเป็นคนแรกและไม่ใช่เจ้าของ ระบบจะถือว่าแก๊งของผู้เล่นคนนั้นเป็น “แก๊งที่กำลังยึด” โดยมีระยะเวลาในการนับ “±60 วินาที”
 • ผู้เล่นที่เข้าไปทีหลังและไม่ใช่แก๊งเดียวกับคนแรก ระบบจะถือว่าแก๊งของผู้เล่นคนนั้นเป็น “แก๊งที่กำลังขัดขวาง”
 • โดยหากมี “แก๊งที่กำลังขัดขวาง” จุดนั้นจะถือว่าอยู่ในสถานะ “Contested” และจะไม่ทำการนับเวลาต่อจนกว่า “แก๊งที่กำลังขัดขวาง” จะออกจากจุด หรือไม่มีคุณสมบัติในการยึดครองจุด
 • ผู้เล่นที่ไม่มีคุณสมบัติในการยึดครองจุดได้แก่ ผู้เล่นที่หมดสติ, ผู้เล่นที่ขับยานพาหนะ, ผู้เล่นที่ไม่มีแก๊ง
 • หาก”แก๊งที่กำลังยึด” สามารถเอาชนะ “แก๊งที่กำลังขัดขวาง” ได้ ระบบจะทำการนับเวลาต่อ
 • หาก “แก๊งที่กำลังขัดขวาง” สามารถเอาชนะ “แก๊งที่กำลังยึด” ได้ ระบบจะเริ่มนับเวลาใหม่ตั้งแต่ 0 จนถึง ±60 วินาที
 • ในกรณีที่เกิดเหตุทะเลาะวิวาท หรือเหตุความวุ่นวายภายในจุดยึด ตำรวจมีสิทธิ์เข้าระงับเหตุได้ตามกฎหมาย
 • ห้ามทำการ Abuse ระบบทุกกรณี (ต่อให้เสียเปรียบ หรือไม่ได้เปรียบก็ตาม)
 • หากพบการทุจริตจะถูกปรับแพ้ในสงครามรอบนั้นๆ จะถูกพิจารณาตามกฎของเซิร์ฟเวอร์

หลังจากทำการยึดแล้ว ในบริเวณพื้นที่ที่ถูกยึด จะมีโลโก้แก๊งที่เป็นเจ้าของ อยู่ตามผนัง และตึก

จุดทั้งหมดรวมถึงจุดของ Locker โซนนั้นๆ (ในวงกลมสีแดง) มีดังนี้

 • Forum Drive
 • Grove Street
 • Vagos
 • Rancho
 • Macdonald Street
 • East Los Santos
 • Mirror Park
 • Vespucci Canals
 • Vespucci
 • Delperro Beach
 • Sandy Shores
 • Paleto Bay

ไอเท็มใหม่

 • Star Metal: ได้จากการขุดเหมือง / ราคาตลาด 100$
 • Runic Leather: ได้จากการทำหมู / ราคาตลาด 100$
 • Ebony Wood: ได้จากการตัดไม้ / ราคาตลาด 100$
 • Devil Fruit: ได้จากการทำผลไม้ / ราคาตลาด 100$
 • USB: ได้จากการขายยา / ราคาตลาดผิดกฏหมาย 500$
 • Maneki Neko: ได้จากการงัดร้านค้า / ราคาตลาดผิดกฏหมาย 1000$
 • Chatucar: ได้จากการงัดบ้าน / ราคาตลาดผิดกฏหมาย 1200$
 • Compass: ได้จากการตกปลา / ราคาตลาด 200$

ท่าทางใหม่

 • อีโมท:
  • Pose 5-8
  • Saranghaeyo
  • Kawaii 1-4
  • Kawaii Pose 1-3
  • Sit Pose 9-11
  • Looking
  • Dab 1-2
 • ท่าเต้น:
  • Ddance 1-13
  • Divdance 1-14
  • FN Dance 1-21
  • FN2 Dance 1-20
  • Drdance 1-18

เสื้อผ้าใหม่

 • ทรงผม
  • [M] – 20,24,25,27,29,31,38,49,50,55,56,106
  • [F] – 19,21,22,25,28,31,34,37,38,41,47
 • เสื้อภายนอก
  • [M] – 62,78,145[สี2]
  • [F] – 144,145,180,183,245,247,315,328,332,368,441
 • สร้อย/คอ
  • [M] – 31,59
  • [F] – 10,15,28
 • กางเกง
  • [M] – 25[สี10],37[สี4-9],115
 • รองเท้า
  • [M] – 12
 • เสื้อเกราะ
  • [M] – 33,34
  • [F] – 8,12,13,20
 • ลวดลาย
  • [M] – 49
  • [F] – 57
 • เสื้อผ้าแก๊ง
  • Lost MC
   • [M] – 68[สี6-7],71,72
   • [F] – 108,309[สี1-2]
  • Mugen
   • [M] – 68[สี8]
   • [F] – 309[สี5],378[สี3]
  • Banner
   • [M] – 20[สี4-5],68[สี5]
   • [F] – 309[สี0],319[สี8]
  • ADAY
   • [M] – 440[สี2]
   • [F] – 174
  • SweetXO
   • [M] – 230[สี0]
   • [F] – 140[สี0],272[สี0]
  • Manjikai
   • [M] – 379[สี8]

GAMEPLAY CHANGES

 • ปล้นบ้าน: เพิ่มจุดโซน Sandy Shore, ปิดการ Limit จำนวนตำรวจ
 • ปล้นร้านค้า: ปิดการ Limit จำนวนตำรวจ
 • ระเบิดปั้มน้ำมัน: ปิดการ Limit จำนวนตำรวจ
 • ขายยา: ปิดการ Limit จำนวนตำรวจ
 • นายก: เพิ่ม Compass เข้าสู่ระบบปรับราคา และเพิ่ม Budget เป็น 930$ (จากเดิม 730$)
 • หมอ: เพิ่มจุดขายบัตรรีเซ็ตสกินตัวละคร สำหรับสตอรี่ศัลยกรรม
  • ห้ามเอาไปใช้ส่วนตัวหรือทำการ Abuse โดยให้ผู้เล่นอื่น อาทิเช่น สมาชิกร่วมแก๊ง เพื่อนเด็ดขาด หากทีมงานตรวจสอบพบจะมีการดำเนินการตามกฎของเซิร์ฟเวอร์
 • ประมูล:
  • เพิ่มรอบประมูลเป็นทุกๆ 4ชั่วโมง 19.00น., 23.00น., 03.00น., 07.00น., 11.00น., 15.00น.
  • เพิ่มเปอร์เซ็นอาวุธที่ออกมาประมูลเป็นสุ่ม 50-100% ( จากเดิม 30-70% )
 • รถยนต์: ทำการปรับ Handling รถให้เหมาะสม โดยมีรายชื่อรถดังนี้
  • Coupes
   • Karin Previon
  • Sedans
   • Obey Tailgater S
  • Compacts
   • Dinka Blista Kanjo
  • Muscle
   • Vapid Dominator ASP
   • Vapid Dominator GTT
  • Sports
   • Pfister Comet S2 Cabrio
   • Pfister Comet S2
   • Pfister Growler
   • Übermacht Cypher
   • Karin Sultan RS Classic
   • Karin Futo GTX
   • Karin Calico GTF
   • Emperor Vectre
   • Annis ZR350
   • Annis Remus
   • Annis Euros
   • Annis Elegy Retro Custom
   • Dinka Jester Classic
   • Dinka Jester RR
   • Dinka RT3000
   • Dinka Sugoi
   • Maibatsu Penumbra FF
   • Invetero Coquette D10
   • Obey 8F Drafter
   • Benefactor Schlagen GT
  • Super Car
   • Annis RE-7B
   • Bravado Banshee 900R
   • Cheval Taipan
   • Overflod Tyrant
   • Progen GP1
   • Progen Itali GTB Custom
   • Pegassi Tempesta
   • Pegassi Osiris
   • Pegassi Vacca
   • Grotti Visione
   • Grotti X80 Proto
   • Truffade Adder
 • ร้านขายรถ: ปรับราคารถยนต์ ดังนี้
  • Tailgater S (tailgater2): 682,000$
  • Previon: 540,000$
  • 8F Drafter (drafter): 583,000$
  • Sugoi (sugoi): 650,000$
  • Schlagen GT (schlagen): 534,000$
  • Comet S2 Cabrio (comet7): 650,000$
  • Comet S2 (comet6): 630,000$
  • Blista Kanjo (kanjo): 500,000$
  • Penumbra FF (penumbra2): 555,000$
  • ZR350: 640,000$
  • Dominator ASP (dominator7): 584,000$
  • Dominator GTT (dominator8): 584,000
  • Elegy Retro Custom (elegy): 675,000$
  • Remus: 660,000$
  • Coquette D10 (coquette4): 676,000$
  • Jester RR (jester4): 645,000$
  • Growler: 650,000$
  • Futo GTX (futo2): 567,000$
  • Cypher: 700,000$
  • RT3000: 620,000$
  • Vectre: 698,000$
  • Euros: 680,000$
  • Jester Classic (jester3): 600,000$

QUALITY OF LIFE

 • Game Management: ปิดระบบ Render บางส่วนเพื่อลดการทำงานของ Client
 • Strelizia Framework: ปรับการทำงานบางส่วนเพื่อลดการทำงานของ Server รวมถึงอาจจะลดโอกาสที่มีไอเทมทับกัน
 • ปล้นบ้าน: ข้ามการโหลดเฟอร์นิเจอร์หากใช้เวลาโหลดเป็นเวลานาน สำหรับผู้เล่นที่มี CPU ช้า
 • Inventory: เมื่อมีไอเทมทับกัน จะมีการ Hilight สีแดงในช่องนั้นๆ


Thank you for playing Friends Project, and see you all!

Sincerely,

TANX – Project Director / Level Designer
Holfz – Developer
BrokenXP – Senior Developer / Networking Engineer

Friends Project: 2.0.4 (Post) Patch Notes

แอพมือถือ: Spotifriends

 • ผู้เล่นสามารถรับฟังเพลงจาก Triad Records ได้จากแอพมือถือ Spotifriends
 • ผู้เล่นสามารถกดเปิดลำโพง (ข้างๆปุ่ม Pause/Play) ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นโดยรอบได้ยินเพลงที่เล่นจากมือถือของผู้เล่น
 • Spotifriends ให้บริการโดย Triad Record

การแก้ไขอื่นๆ

 • ตกปลา: แก้ไขบัคตัวละครค้างในบางกรณีที่ Server ปฏิเสธการกระทำจากผู้เล่น
 • คาสิโน:
  • แก้ไขจุด Cashier ที่ Interact ยาก
  • แก้ไขกฎโต๊ะ Poker ทำให้ Dealer เล่นไพ่ที่สูงกว่า Queen High
  • แก้ไขกฎโต๊ะ Blackjack ให้จ่ายเงินคืนผู้เล่นในกรณีที่แต้มเสมอ
  • แก้ไขปัญหาโต๊ะ Poker แสดงผลผิดพลาด
  • แก้ไขปัญหาโต๊ะ Poker ค้างในกรณีที่มีผู้เล่นที่ไม่สามารถลงเงิน Play ได้ (อาทิเช่น เงินไม่พอ)
 • Interact: แก้ไขปัญหาไม่สามารถ Interact กับ NPC ได้
 • ร้านขายรถ: เพิ่มรถหมวดหมู่ Sedans กลับเข้าร้านค้า

Quality Of Life

 • ร้านอาหาร: แก้ไขให้สามารถปรุงอาหารได้มากกว่า 10 จานในครั้งเดียว
 • MDT ตำรวจ: เพิ่มช่องค้นหาจากผู้เล่นที่ทำคดี

Balance

 • งานธุรกิจ: เอาการแลกแรง 30 แรงเข้างานออกจากอาชีพดังนี้
  • แท็กซี่
  • UwU Cafe
  • The Lost Motorcycle Club
  • ร้านอาหาร (Chef)
  • อู่ซ่อมรถ (Mechanic)
 • งานธุรกิจ: เอางานลากรถ NPC ออกจากอาชีพช่าง
 • Craft: เพิ่มจุดคราฟของอาชีพช่าง โดยมีไอเทมดังนี้
  • Toolbox: ใช้ Silver Ore 1 ชิ้น (สำหรับเจ้าของธุรกิจอู่ซ่อมรถ)
  • Body Repair Kit: ใช้ Silver Ore 1 ชิ้น (สำหรับเจ้าของธุรกิจอู่ซ่อมรถ)
  • Nitrous Oxide: ใช้กระป๋องเปล่า 5 ชิ้น, Gold Ore 1 ชิ้น (สำหรับเจ้าของธุรกิจอู่ซ่อมรถ)
  • Cartuner: ใช้กระป๋องเปล่า 10 ชิ้น, Silver Ore, Steel Ore, Gold อย่างละ 5ชิ้น (สำหรับเจ้าของธุรกิจอู่ซ่อมรถ)
  • Wrench: ใช้ Silver Ore 1 ชิ้น
 • ไอเท็ม: ปรับให้ Cartuner ใช้งานได้ 5 ครั้ง จากเดิม 10 ครั้ง (ไอเทมที่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ จะมีความคงทนเท่าเดิม)
 • ช่าง: ทุกครั้งที่ซ่อมรถ ช่างต้องใช้ไอเท็ม ประแจ 1 ชิ้น รวมถึงช่างของอู่มอเตอร์ไซค์ (ส่วนช่างที่เป็นเจ้าของธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้ประแจ)
 • Taxi:
  • เพิ่มความถี่และจำนวนของงาน NPC
  • เพิ่มรถ Taxi ใหม่
  • ลดโอกาสในการดรอป Smart Key เหลือ 25% (จากเดิม 50%)
 • UwU Cafe:
  • อาหารจากร้าน UwU Cafe สามารถรับประทานได้ภายใน Casino
  • อาหารจากร้าน UwU Cafe สามารถ Order ได้จากภายใน Casino
 • บ้านหมู: เพิ่มราคาชุบเป็น 5000$ จากเดิม (1000$)
 • นายก: เพิ่มความสามารถในการปรับราคาปลาแต่ละชนิด โดยเพิ่ม Budget เป็น 730$
 • ร้านขายรถ: ปรับราคารถดังนี้
  • ตามหมวดหมู่:
   • Sport: 200,000$
   • Sport Classics: 150,000$
   • SUV: 100,000$
   • Sedans: 70,000$
   • Off-Road: 100,000$
   • Muscle: 150,000$
   • Vans: 50,000$
   • Coupes: 65,000$
   • Motorcycles: 150,000$
  • ตามรุ่นรถ:
   • Issi Sport: 597,000$
   • Itali GTO: 630,000$
   • Itali RSX: 560,000$
   • Neo: 550,000$
   • Paragon: 543,000$
   • Schlagen: 380,000$
   • Comet 5: 520,000$
   • Pariah: 552,000$
   • Coquette D10: 470,000$
   • Sugoi: 340,400$
   • V-STR: 201,000$
   • Penumbra FF: 228,000$
   • Sultan 2: 303,100$
   • Komoda: 210,000$
   • Jugular: 355,000$
   • 8F Drafter: 430,000$
   • Elegy: 480,000$
   • Comet 3: 387,000$
   • Jester 3: 310,000$
   • Jester RR: 570,000$
   • Vectre: 645,000$
   • Calico GTP: 696,000$
   • Growler: 476,000$
   • Sultan RS Classic: 541,000$
   • Comet S2: 467,000$
   • ZR350: 320,000$
   • RT3000: 300,000$
   • Euros: 350,000$
   • Remus: 398,000$
   • Futo GTX: 270,000$
   • Cypher: 430,000$
   • Dominator ASP (7): 390,000$
   • Dominator ASP (8): 430,000$
   • Veto Classic: 25,000$
   • Veto Modern: 25,000$
   • Asbo: 10,000$
   • Club: 10,000$
   • Brioso 300: 10,000$
   • Weevil: 10,000$
   • Faggio: 5,000$
   • Faggio 2: 5,000$
   • Faggio 3: 5,000$

ทีมงานขอขอบคุณผู้เล่นทุกท่านที่ให้ความสนใจและอยู่กับ Friends Project ครับ.

Friends Project: 2.0.4 (Partial) Patch Notes

หมายเหตุ: แพทซ์นี้ยังไม่สมบูรณ์

พื้นที่ใหม่: Triad Records

Triad Records เป็นธุรกิจที่จะรับเพลงจากศิลปินภายในเซิร์ฟเวอร์ Friends Project เข้ามา และจะทำเพลงลงในแอพ SpotiFriends (มีใน 2.0.4 (Post Patch))

“ทาง Triad Records อยากให้ผู้เล่นที่สามารถทำเพลงได้ มีเพลง Cover สามารถมาลงใน Application ไว้ฟังเพลงได้โดยจะมีการซื้อเพลงเข้า Application จากบริษัทเอง ซึ่งเป็นการสนับสนุนนักร้องอีกช่องทางหนึ่ง ด้วยความที่เห็นว่ามีนักร้องที่มีความสามารถจำนวนมากในเซิฟเวอร์ บุคคลเหล่านี้สามารถโปรโมทช่องทางตัวเองได้ผ่าน Application นี้ อาจจะใช้ชื่อว่า Spotifriend” — Triad Records Proposal

พื้นที่ใหม่: บาร์และอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ The Lost Motorcycle Club

ผู้เล่นสามารถเข้ามาสังสรรค์รวมถึงการแต่งหรือช่อมมอเตอร์ไซค์ได้ที่นี่!

ระบบใหม่: โต๊ะพนัน Blackjack & Three Card Poker

กฎกติกาและการจ่ายเงินสำหรับ Blackjack

 • ผู้เล่นแต่ละคนจะต้องจั่วไพ่เพิ่มแล้วรวมแต้มไพ่ในมือให้ได้ใกล้เคียงหรือเท่ากับ 21 แต้มให้มากที่สุด
 • หากผู้เล่นจั่วไพ่แล้วรวมแต้มออกมาเกิน 21 แต้ม จะถือว่าแพ้ในเกมนั้นทันที
 • ในกรณีที่เจ้ามือรวมแต้มไพ่แล้วได้น้อยกว่า 17 แต้ม จะถูกบังคับให้จั่วไพ่เพิ่มเรื่อย ๆ และจะหยุดจั่วได้ก็ต่อเมื่อแต้มรวมของไพ่อยู่ระหว่าง 17 ถึง 21 แต้มเท่านั้น
 • ฝั่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะจั่วไพ่หรือไม่ก็ได้ และไม่จำกัดจำนวนครั้งในการจั่ว และไม่สนใจด้วยว่าในมือผู้เล่นจะรวมไพ่แล้วได้กี่แต้ม
 • หากผู้เล่นไม่ทำการจั่วไพ่ในเวลาที่กำหนด ระบบจะถือว่าเราถือไพ่โดยอัตโนมัติ
 • กฎการนับแต้มพิเศษ: หากผู้เล่นได้ A และแต้มทั้งหมดในมือรวมกันเกิน 21 จะนับ A เป็น 1
 • การจ่ายเงิน:
  • หากผู้เล่น Blackjack (ได้แต้ม 21 โดยถือไพ่สองใบ) ผู้เล่นจะได้รับเงินรางวัลเป็นเงินเดิมพัน X2.5
  • หากผู้เล่นชนะเจ้ามือ ผู้เล่นจะได้รับเงินรางวัลเป็นเงินเดิมพัน X2
  • หากผู้เล่นแพ้หรือเสมอกับเจ้ามือ จะไม่ได้รับเงินรางวัลในตานั้น
 • การ Split และการ Double จะทำการอัพเดทตามมาภายหลัง

กฎกติกาและการจ่ายเงินสำหรับ Three Card Poker

 • Ante ช่องสำหรับการวางเงินกองกลาง และผู้ชนะเกมจะเป็นผู้ได้รับ แต่หากชนะไพ่ที่ลำดับใหญ่จะได้เงินรางวัลโบนัสที่มากไปอีกตามอัตราจ่ายนั้น ๆ
 • Pair Plus การเดิมพันว่าไพ่ทั้ง 3 ใบของผู้เล่นจะออกมาในรูปแบบลำดับไพ่ และการจ่ายของ Pair Plus หรือไม่ ถ้า 3 ใบออกหนึ่งในแบบของชนิดนี้ก็จะได้รับเงินรางวัลตามตารางการจ่ายทันที
 • หากผู้เล่นจะเล่นไพ่ในตานั้น เงินในช่อง Play จะต้องเท่ากับ Ante
 • เจ้ามือจำเป็นต้องมีไพ่ Queen High หรือดีกว่า หากไม่มีเจ้ามือจะไม่ทำการเล่น ผู้เล่นจะได้รับเงินช่อง Play คืน ส่วนเงินกองกลาง (Ante) X2
 • ถ้าเจ้ามือมีไพ่ตามเงื่อนไขและผู้เล่นชนะ เงินช่อง Play จะถูกนำไป X2 และ Ante X2 ในกรณีที่ไพ่ไม่เข้าโบนัส
 • อัตราจ่ายโบนัสของ Ante:
  • สเตรทฟลัช (Straight Flush) [ไพ่ 3 ใบที่มีดอกเดียวกัน] อัตราจ่าย X5 เท่า
  • ตอง (Three of kind) [ไพ่ 3 ใบที่มีหน้าหรือแต้มเดียวกัน] อัตราจ่าย X4 เท่า
  • สเตรท (Straight) [ไพ่ 3 ใบที่เรียงลำดับกันทั้งหมด] อัตราจ่าย X1 เท่า
 • อัตราจ่ายโบนัสของ Pair Plus:
  • สเตรทฟลัช (Straight Flush)[ไพ่ 3 ใบที่มีดอกเดียวกัน และเรียงลำดับ โดย J, Q, K นั้นใหญ่ที่สุด ] อัตราการจ่าย X40 เท่า
  • ตอง (Three of kind)) [ไพ่ 3 ใบที่มีหน้าหรือแต้มเดียวกัน] อัตราการจ่าย X30 เท่า
  • สเตรท (Straight) [ไพ่ 3 ใบที่เรียงลำดับกันทั้งหมด] อัตราการจ่าย X6 เท่า
  • ฟลัช (Flush) [ไพ่ 3 ใบที่มีดอกเป็นแบบเดียวกัน] อัตราการจ่าย X4 เท่า
  • 1 คู่ (1Pair) [มีไพ่แต้มเดียวกัน 1 คู่จากไพ่ 3 ใบ] อัตราการจ่าย X1 เท่า
 • ถ้าผู้เล่น ลงเงินในส่วนของ Ante และ Pair plus แต่ไพ่ในมือผู้เล่น เข้าสูตรโบนัส ของ Ante ผู้เล่นจะได้แค่โบนัสของ Ante จะไม่ได้เงินในส่วนของ Pair plus
 • การนับลำดับความใหญ่ของไพ่ จะไม่นับดอก เช่น เจ้าได้ A โพดำ K หัวใจ 10 หลามตัด , ผู้เล่นได้ A ดอกจิก 6 หลามตัด 2 หัวใจ โต๊ะจะทำการดูใบต่อไปใครใหญ่กว่าคนนั้นชนะ จะไม่ทำการนับดอกไพ่ [A มีค่าใหญ่สุด รองลงมานั้นคือ ไพ่ K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 และ 2 เป็นไพ่ที่มีแต้มเล็กสุด]

*หมายเหตุ: ทีมงานเล่นไพ่ไม่เป็น การพนันไม่เคยแตะ

บัตรผู้เล่นใหม่

ผู้เล่นที่ไม่เคยสมัครตัวละครกับเซิร์ฟเวอร์ Friends Project จะได้รับบัตรผู้เล่นใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้:

 • ผู้เล่นไม่สามารถถูกปล้น หรือไปปล้นคนอื่นได้
 • ผู้เล่นจะมีโอกาส 10% ในการได้รับของ X2 สำหรับการทำงานสุจริตและผิดกฎหมาย (ปล้นบ้านและปล้นร้านค้า)
 • ผู้เล่นจะได้รับสิทธิพิเศษโดยการไม่เสียค่า Impound ยานพาหนะ

อัพเดทเพิ่มเติ่ม

 • แผนที่: แก้ไขเปิดแผนที่ในหน้า Pause แล้วค้าง (สำหรับผู้เล่นที่สเปคคอมต่ำ อาจจะมีการค้างเหมือนเดิม แต่ควรจะลดลง)
 • การประมูล: นำไอเทม Part B, A และ C ออกจากระบบประมูลทั้งหมด เหลือไว้เพียง Musket กับ Markman Pistol (Hotfix)
 • ร้านอาหาร: ปรับบัฟของอาหารดังนี้
  • Fish Sauce Fermented Sea เพิ่มเลือด 1
  • Salmon Sashimi เพิ่มเลือด 2
  • Lobster Baked Cheese เพิ่มเลือด 1
  • Braise Shark’s Fin In Brown Sauce เพิ่มเลือด 2
 • ร้าน UwU Cafe: ปรับบัฟของอาหารดังนี้
  • อาหารทุกชนิด ลดความเครียด 10 ( จากเดิม 5 )
  • อาหารทุกชนิดในร้านจะเพิ่มเกราะ 1 หน่วย ทุกๆ 10วินาที ( เป็นเวลา 1ชั่วโมง )
#โบ้ต้องไม่เจ๊ง
 • ช่าง Mechanic: ปรับให้ไม่สามารถซ่อมมอเตอร์ไซค์ โดยช่างที่ The Lost Motorcycle Club จะสามารถซ่อมมอเตอร์ไซค์ได้
 • จุดแต่งรถของอู่ภายใน Los Santos: ปรับให้ไม่สามารถแต่งมอเตอร์ไซค์ โดยจะย้ายไปที่ The Lost Motorcycle Club
 • เพิ่มไอเทมที่สามารถรับประทานได้ดังนี้:
  • กุ้งแช่น้ำปลา: ลดความเมา
  • โจ๊ก: ลดความเมา
  • เบียร์ Craft: เพิ่มความเมา ลดความเครียด
  • วิสกี้: เพิ่มความเมา ลดความเครียด
  • เหล้า Gin: เพิ่มความเมา ลดความเครียด
  • วอดก้า: เพิ่มความเมา ลดความเครียด

*ทีมงานถูกเร่งให้รีบเขียน Patch Note เนื่องจากเจ้าของเซิร์ฟจะเข้าไปดูหวย

Log FiveM, Friends Launcher

Log FiveM

วิธีที่ 1: ผ่าน Launcher > กดปุ่มข้างๆ เริ่มเกม > เปิด Folder FiveM Logs

วิธีที่ 2: เข้าเอง เข้า Folder FiveM > logs
หา Folder FiveM: https://friendsproject.in.th/2022/01/find-folder-fivem/


Log Friends Project Launcher

เข้าไปที่ C:\Friends Project > logs


เรียงไฟล์หา Logs ล่าสุด

กดเรียง Date modified ให้เรียงจากวันล่าสุดไปถึงเก่าที่สุด

ไฟล์ Logs ล่าสุดจะอยู่บนสุด ถ้าเรียงถูกต้องแล้ว (เช็คจากเวลาที่ระบบแจ้ง)

Clear Localstream, Cache FiveM, Validate GTA V

ลบไฟล์ Cache ของระบบ LocalStream

เข้าไปที่ C:\Friends Project\localstream และลบไฟล์ทั้งหมด
(สามารถเลือกลบทั้งหมดได้ด้วย Ctrl+A และ Shift + Delete ไฟล์จะลบทันทีไม่อยู่ในถังขยะ)


ลบไฟล์ Cache ของ FiveM

เข้าไปที่ Folder ของ FiveM > data\server-cache-priv
(สามารถเลือกลบทั้งหมดได้ด้วย Ctrl+A และ Shift + Delete ไฟล์จะลบทันทีไม่อยู่ในถังขยะ)
หา Folder FiveM: https://friendsproject.in.th/2022/01/find-folder-fivem/


ตรวจสอบไฟล์เกม GTA V (Steam)

เปิด Steam > หาเกม Grand Theft Auto V > คลิกขวา เลือก Properties

เลือก Local files > Verify integrity of game files

Friends Project: UwU CAFE

UWU Cafe: พื้นที่ใหม่เปิดให้บริการแล้ว!

ระบบคาเฟ่แมว มีรายละเอียดดังนี้

สำหรับผู้เล่นปกติ:

 • ระบบสั่งอาหาร: ผู้เล่นสามารถเดินไปที่เค้าเตอร์ของคาเฟ่ และสั่งอาหาร โดยระบบต่างๆจะเหมือนร้านอาหารทั้งหมด
 • คาเฟ่แมวไม่มีตู้แช่ และ Delivery
 • อาหารของคาเฟ่แมวทั้งหมดสามารถกินได้เฉพาะในบริเวณร้านคาเฟ่แมวเท่านั้น
 • อาหารของคาเฟ่หลังจากทำเสร็จแล้ว จะมีเวลาหมดอายุ 1 ชั่วโมง

สำหรับผู้เล่นที่เป็นพนักงานคาเฟ่:

 • การบริหารร้าน:
  • เจ้าของร้านสามารถปรับราคาอาหารได้
  • สามารถไล่และรับพนักงาน, ปรับส่วนแบ่ง รวมถึงการถอนเงินส่วนแบ่งในคลังได้ที่โน๊ตบุ๊คของร้าน
 • การแปลงร่าง:
  • ผู้เล่นสามารถแปลงร่างเป็นแมวได้ (เจ้าของร้านที่ถือโน๊ตบุ๊คของร้าน จะสามารถแปลงร่างเป็นหมาปั๊กได้) และต้องอยู่ภายในบริเวณของร้าน หากออกจากบริเวณของร้านจะถูกระบบกลายร่างกลับเป็นมนุษย์ปกติ
  • ในการแปลงร่าง 1 ครั้งใช้ไอเทม Seaweed 1 ชิ้น (ได้จากการตกปลา)
 • การประกอบอาหาร:
  • ผู้เล่นต้องแลกวัตถุดิบที่จุดรับแลกวัตถุดิบ โดยมีอัตราการแลกดังนี้:
   • 1 Wood Log แลกเป็น 2 Flour
   • 1 Tree Branch แลกเป็น 2 Fresh Milk
   • 1 Resin แลกเป็น 2 Coffee Beans
  • และนำไปประกอบอาหารโดยอาหารแต่ละชนิดใช้วัตถุดิบดังนี้:
   • Cake ใช้ 1 Flour
   • Sandwich ใช้ 1 Flour
   • Meawcaron ใช้ 1 Fresh Milk
   • Hot Milk ใช้ 1 Fresh Milk
   • Bubble Tea ใช้ 1 Coffee Beans
   • Coffee ใช้ 1 Coffee Beans

อาหารและเครื่องดื่ม:

 • เพิ่มอาหาร รวมถึงมี Effect หลังจากการรับประทานดังนี้:
  • Cake: เพิ่มอาหาร 10%, ลดความเครียด 5%
  • Sandwich: เพิ่มอาหาร 10%, ลดความเครียด 5%
  • Meawcaron: เพิ่มอาหาร 10%, ลดความเครียด 5%
 • เพิ่มเครื่องดื่ม รวมถึงมี Effect หลังจากการรับประทานดังนี้:
  • Hot Milk: เพิ่มน้ำ 10%, ลดความเครียด 5%
  • Bubble Tea: เพิ่มน้ำ 10%, ลดความเครียด 5%
  • Coffee: เพิ่มน้ำ 10%, ลดความเครียด 5%

หมายเหตุ: อัพเดทนี้เป็นส่วนหนึ่งของแพทซ์ 2.0.3

Friends Project: 2.0.3-Post Patch Notes

 • แผนที่: แก้ไขบัคผู้เล่นที่เป็นตำรวจหรือหมอสามารถเห็นจุดของผู้เล่นทุกคนในฐานะสมาชิกพรรค
 • ยานพาหนะ: แก้ไขบัคเมื่อใช้เกราะพร้อมกับการต่อสายตรงยานพาหนะแล้วไม่จำเป็นต้องเล่น Minigame
 • บ้าน:
  • เพิ่มความคืบหน้าเมื่อทำการโหลดเข้าบ้าน
  • เพิ่มระบบป้องกันเมื่อทำการโหลดเฟอร์นิเจอร์นานเกินไป โดยระบบจะไม่โหลดเฟอร์นิเจอร์นั้นๆ
  • NOTE: จำนวนเฟอร์นิเจอร์ยังคงมีผลต่อความนานในการโหลดเข้าบ้าน
 • ประตู: ล็อกประตูบางส่วนในทำเนียบให้ตำรวจและประธานาธิบดี
 • ช่องเก็บของ: เพิ่มท่าทางในการหยิบอาวุธออกมา
 • เลือกตั้ง: แก้ไขบัคไม่สามารถใช้บัตรคนอื่นลงคะแนนได้ เนื่องจากระบบดูจากผู้เล่นที่ลงคะแนน ไม่ใช่บัตร (ตอนนี้ระบบจะดูจากเจ้าของบัตรที่เลือกอย่างถูกต้องแล้ว)
 • ระบบ Interact: แก้ไขบัคตัวเลือกกระพริบสำหรับผู้เล่นบางท่าน
 • การแจ้งเตือน: เพิ่มตัวเลือกส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแบบฉุกเฉินสำหรับประธานาธิบดี
 • ต้นไม้: แก้ไขการแสดงผลผิดพลาดสำหรับต้นไม้ที่มีนิสัย “Water Lover” (ก่อนหน้านี้แสดงเป็น “Water Love”)

 • ตกปลา: เพิ่มเบ็ดตกปลาอัตโนมัติ “AI Rod” โดยการใช้งานและเงื่อนไขจะมีดังนี้
  • ยืนหันหน้าไปทางแหล่งน้ำและกดใช้งาน ระบบจะเริ่มทำการตกปลาและเล่น Minigame โดยอัตโนมัติ
  • หากผู้เล่นหมดสติ ถูกรบกวน หรือมี Error เกิดขึ้นจะทำการหยุดตกปลา
  • หากผู้เล่นกดขยับตัวจะเป็นการหยุดการตกปลาอัตโนมัติ (ความคงทนของเบ็ดไม่เสีย ในกรณีที่ใช้เบ็ด “AI Rod”)
  • ในกรณีที่เบ็ดแตก หากมีเบ็ด “AI Rod” คันอื่นในตัว ระบบจะทำการตกปลาต่อโดยใช้เบ็ดใหม่ แต่หากไม่มี ระบบจะทำการหยุดตกปลา
 • อัพเกรด: เพิ่มการอัพเกรด “AI Rod” โดยใช้วัตถุดิบคือ “Bamboo Pole” และ “Smart Key” โดยมีโอกาสอัพเกรดติดอยู่ที่ 100%
 • แท็กซี่: เพิ่มอัตราการดรอปของ “Smart Key” จาก 10% เป็น 50%
 • อัพเดทคาเฟ่แมว: รายละเอียด