INVENTORY REWORK

Broken Inventory ที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันเป็นระบบที่มาจากส่วนหนึ่งของระบบโครงสร้างระบบ Core System ที่อยู่มาตั้งแต่ Friends Project ถูกก่อตั้งขึ้นมา โดยมีอายุการใช้งานรวมทั้งหมด 1,138 วัน (3.1 ปี) ซึ่งเมื่อเซิร์ฟเวอร์ได้มีการพัฒนาในระบบส่วนอื่นขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ระบบ Inventory ไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาในด้าน Performance อาทิเช่น ผู้เล่นที่มีของเยอะและเป็น VIP ทำให้มีช่องเยอะ จะเกิดอาการหน่วง หรือ UI จะ Freeze ไปช่วงหนึ่งเมื่อเปิด Locker

ทีมงานจึงได้ Rework ระบบ Inventory ใหม่ทั้งหมดในส่วนของ UI เพื่อพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย Inventory ใหม่จะได้รับ Feature หลักๆใหม่ดังนี้

Redesign ให้แสดง Item 100 ชิ้นต่อหน้า

สืบเนื่องจากปัญหาที่พูดถึงไปด้านบน ทีมงานจึง Redesign หน้าต่าง Inventory ใหม่โดยการแบ่งเป็นหน้าๆ โดยแต่ละหน้าจะแสดง Item 100 ชิ้น ผู้เล่นสามารถสับเปลี่ยนหน้าโดยการเลื่อน Scroll เม้าส์

เพิ่ม Feature Double Click เพื่อใช้ไอเทม

ผู้เล่นที่เปิดหน้าต่างช่องเก็บของ และกำลังแสดงช่องเก็บของในส่วนของตัวเองอย่างเดียว (เปิดผ่านการกดปุ่มเปิดช่องเก็บของปกติ ไม่ได้เปิดช่องเก็บของ Locker หรือช่องเก็บของอื่นๆร่วมด้วย) สามารถ Double Click ที่ไอเทมชิ้นนั้นๆเพื่อใช้งานได้แล้ว (ไม่จำเป็นต้องคลิกขวาและเลือกใช้งาน)

เพิ่ม Ctrl Click (ระบุจำนวน), Shift Click (ย้ายทั้งหมด) เพื่อย้ายของ

ผู้เล่นที่เปิดหน้าต่างช่องเก็บของผู้เล่นท่านอื่น หรือ Locker สามารถใช้ Hotkey ดังกล่าวในการย้ายของระหว่างตัวผู้เล่นและช่องเก็บของรองได้แล้ว

Dialog ในการ Give หรือเคลื่อนย้ายจำนวนเงิน จะมี Quick Amount ให้ผู้เล่น รวมถึงปุ่ม Max และ Reset

Hot Wheel

ช่อง 6-10 (แถวบนสุดที่มี Hilight สีทอง) เมื่อผู้เล่นนำไอเทมที่สามารถใช้งานได้ใส่เอาไว้ ผู้เล่นสามารถกดใช้ไอเทมได้จาก Hot Wheel (F4) โดยปุ่มที่เปิด Hot Wheel สามารถตั้งค่าได้เหมือน Keybinding ตามปกติ

การปรับปรุง UX (User Experience) อื่นๆ

 • ปรับปรุงให้ Inventory ทำงานได้ไวขึ้น
 • Dialog Give/Move Item จะมีลูกศรบอกว่าย้ายไปไหนและย้ายไป Slot ไหน
 • แก้ไขให้การคำนวนและแสดงช่องที่สามารถใช้งานได้ ไม่นับรวมช่อง Hotslots 1-5 (A.K.A +5 ช่องสำหรับทุกคนรวมถึงคนที่ไม่ได้เป็นผู้เล่น VIP)

GARAGE REWORK

ทีมงานได้ทำการ Rework UI Garage ใหม่ ซึ่งผู้เล่นสามารถเบิกและชำระค่า Impound และรับรถได้ภายในจุดเดียว รวมถึงการที่ผู้เล่นสามารถเปิดท้ายรถของยานพาหานะคันนั้นๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องเบิกออกมาได้แล้ว

NEW CONTENT

Rune System

เพิ่มไอเทมจำพวก “Rune” เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ โดยรูน (Rune) คือของที่ตัวละครของผู้เล่นนั้นสามารถสวมใส่เข้าช่อง Rune ของ Inventory เพื่อให้ได้มาถึงความสามารถหรือค่าสถานะเพิ่มเติม โดยแต่ละรูนจะมีคุณสมบัติที่สามารถสุ่มออกมาได้แตกต่างกันไปดังนี้

Star Rune (สีเหลือง)

สามารถสุ่มคุณสมบัติออกมาได้ดังนี้:

 • เพิ่มความสามารถในการ Skip มินิเกมงานขาว (จะไม่นับรวม Minigame ที่เล่นโดยระบบ อาทิเช่นเบ็ดตกปลา AI)
  • ระดับความหายาก 1 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 1-5%
  • ระดับความหายาก 2 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 6-10%
  • ระดับความหายาก 3 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 11-15%
  • ระดับความหายาก 4 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 16-25%
  • ระดับความหายาก 5 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 26-40%
 • เพิ่มความสามารถในการ Skip มินิเกมงานดำ
  • ระดับความหายาก 1 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 1-2%
  • ระดับความหายาก 2 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 3-6%
  • ระดับความหายาก 3 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 7-11%
  • ระดับความหายาก 4 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 12-20%
  • ระดับความหายาก 5 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 21-30%
 • เพิ่มความสามารถในการลดเวลาหลอด Process
  • ระดับความหายาก 1 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ในการหักลดได้: 1-7%
  • ระดับความหายาก 2 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ในการหักลดได้: 8-10%
  • ระดับความหายาก 3 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ในการหักลดได้: 11-15%
  • ระดับความหายาก 4 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ในการหักลดได้: 16-18%
  • ระดับความหายาก 5 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ในการหักลดได้: 19-25%
 • เพิ่มความสามารถในการสุ่มออกไอเทม x2 (เฉพาะของที่ได้รับงานขาวและงานดำ)
  • ระดับความหายาก 1 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 1-2%
  • ระดับความหายาก 2 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 3-6%
  • ระดับความหายาก 3 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 7-11%
  • ระดับความหายาก 4 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 12-20%
  • ระดับความหายาก 5 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 21-30%

Moon Rune (สีเขียว)

สามารถสุ่มคุณสมบัติออกมาได้ดังนี้:

 • เพิ่มความสามารถเมื่อทำงานขาว มีโอกาสเพิ่มน้ำและอาหาร 2 หน่วย
  • ระดับความหายาก 1 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 5-7%
  • ระดับความหายาก 2 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 8-12%
  • ระดับความหายาก 3 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 12-15%
  • ระดับความหายาก 4 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 16-19%
  • ระดับความหายาก 5 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 20%
 • เพิ่มความสามารถเมื่อทำการคราฟ จะเพิ่มโอกาสในการคราฟ 10%
  • ระดับความหายาก 1 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 2 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 3 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 4 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 5 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
 • เพิ่มความสามารถเมื่อโดนสาป จะมีโอกาสที่ไม่โดนคำสาป หรือ สะท้อนคำสาปกลับไปหาคนสาป
  • ระดับความหายาก 1 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 10% (ไม่โดนคำสาป) / 1% (สะท้อนคำสาป)
  • ระดับความหายาก 2 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 15% (ไม่โดนคำสาป) / 5% (สะท้อนคำสาป)
  • ระดับความหายาก 3 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 20% (ไม่โดนคำสาป) / 10% (สะท้อนคำสาป)
  • ระดับความหายาก 4 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 25% (ไม่โดนคำสาป) / 15% (สะท้อนคำสาป)
  • ระดับความหายาก 5 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 30% (ไม่โดนคำสาป) / 20% (สะท้อนคำสาป)
 • เพิ่มจำนวนการได้รับ Pet Coin และ Raw Coin
  • ระดับความหายาก 1 มีโอกาสในการได้รับเหรียญเพิ่ม: 1-5 ชิ้น
  • ระดับความหายาก 2 มีโอกาสในการได้รับเหรียญเพิ่ม: 6-10 ชิ้น
  • ระดับความหายาก 3 มีโอกาสในการได้รับเหรียญเพิ่ม: 11-15 ชิ้น
  • ระดับความหายาก 4 มีโอกาสในการได้รับเหรียญเพิ่ม: 16-20 ชิ้น
  • ระดับความหายาก 5 มีโอกาสในการได้รับเหรียญเพิ่ม: 21-30 ชิ้น

Sun Rune (สีแดง)

สามารถสุ่มคุณสมบัติออกมาได้ดังนี้:

 • เพิ่มความสามารถในการลดเวลาหลอด Process
  • ระดับความหายาก 1 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ในการหักลดได้: 1-7%
  • ระดับความหายาก 2 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ในการหักลดได้: 8-10%
  • ระดับความหายาก 3 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ในการหักลดได้: 11-15%
  • ระดับความหายาก 4 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ในการหักลดได้: 16-18%
  • ระดับความหายาก 5 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ในการหักลดได้: 19-25%
 • เพิ่มความสามารถเมื่อใช้งานไอเทมยา / เกราะ จะได้รับเปอร์เซ็นต์ค่าการรักษาเพิ่ม
  • ระดับความหายาก 1 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มได้: 1-20%
  • ระดับความหายาก 2 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มได้: 21-40%
  • ระดับความหายาก 3 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มได้: 41-60%
  • ระดับความหายาก 4 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มได้: 61-80%
  • ระดับความหายาก 5 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มได้: 81-100%
 • เพิ่มความสามารถเมื่อชุบผู้เล่นขึ้นมา ผู้เล่นคนดังกล่าวจะได้รับเลือดและเกราะเพิ่ม
  • ระดับความหายาก 1 เพิ่มเลือด: 50 หน่วย
  • ระดับความหายาก 2 เพิ่มเลือด: 60 หน่วย
  • ระดับความหายาก 3 เพิ่มเลือด: 70 หน่วย
  • ระดับความหายาก 4 เพิ่มเลือด: 80 หน่วย
  • ระดับความหายาก 5 เพิ่มเลือด: 100 หน่วย / เพิ่มเกราะ: 20 หน่วย
 • เพิ่มความสามารถเมื่อใช้ไอเทม จะมีโอกาสที่ไอเทมไม่สูญหาย (เฉพาะของปั้มและกล่องกระสุนปืน)
  • ระดับความหายาก 1 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 1-2%
  • ระดับความหายาก 2 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 3-6%
  • ระดับความหายาก 3 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 7-11%
  • ระดับความหายาก 4 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 12-17%
  • ระดับความหายาก 5 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 18-30%

Haze Rune (สีม่วง)

สามารถสุ่มคุณสมบัติออกมาได้ดังนี้:

 • เพิ่มความสามารถในการสไลด์ และก้มใช้งานไอเทมประเภทยาแก่ตัวละครของผู้เล่น
  • ระดับความหายาก 1 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 2 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 3 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 4 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 5 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
 • เพิ่มความสามารถในการที่ตัวละครของผู้เล่นจะมีโอกาสไม่ล้มเมื่อถูกยิงด้วยปืนล้ม
  • ระดับความหายาก 1 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 1-3%
  • ระดับความหายาก 2 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 4-6%
  • ระดับความหายาก 3 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 7-9%
  • ระดับความหายาก 4 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 10-15%
  • ระดับความหายาก 5 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 16-20%
 • เพิ่มความสามารถในการที่ตัวละครของผู้เล่นจะมีโอกาสใช้งานไอเทมและความคงทนไม่ลด
  • ระดับความหายาก 1 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 10%
  • ระดับความหายาก 2 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 15%
  • ระดับความหายาก 3 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 20%
  • ระดับความหายาก 4 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 25%
  • ระดับความหายาก 5 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 30%
 • เมื่อตัวละครผู้เล่นเสียชีวิตจากระเบิด จะเกิดใหม่ตรงจุดนั้นและมี HP 1 หน่วย (Cooldown 30 วินาที)
  • ระดับความหายาก 1 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 2 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 3 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 4 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 5 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%

Dusk Rune (สีเทา)

สามารถสุ่มคุณสมบัติออกมาได้ดังนี้:

 • เพิ่มความสามารถในการบังคับรถกลางอากาศ
  • ระดับความหายาก 1 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 2 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 3 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 4 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 5 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
 • เพิ่มความสามารถในการใช้อาวุธบนยานพาหนะประเภทมอเตอร์ไซค์
  • ระดับความหายาก 1 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 2 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 3 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 4 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 5 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
 • เพิ่มความสามารถให้รถไม่ดับเมื่อขับรถชน
  • ระดับความหายาก 1 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 2 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 3 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 4 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 5 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
 • เพิ่มความสามารถทำให้รถที่ผู้เล่นขับอยู่สะอาดตลอดเวลา
  • ระดับความหายาก 1 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 2 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 3 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 4 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%
  • ระดับความหายาก 5 มีโอกาสในการแสดงผลบัพ: 100%

PIMALIVE Rune (สีฟ้า)

สามารถสุ่มคุณสมบัติออกมาได้ดังนี้:

 • เพิ่มความสามารถเมื่อทำการสังหารผู้เล่นคนอื่น ปืนที่ถืออยู่จะได้รับการรีโหลดกระสุน
  • ระดับความหายาก 1 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 1-10%
  • ระดับความหายาก 2 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 11-20%
  • ระดับความหายาก 3 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 21-30%
  • ระดับความหายาก 4 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 31-40%
  • ระดับความหายาก 5 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 41-50%
 • เพิ่มความสามารถในการลดการสั่นของหน้าจอเมื่อทำการยิงปืน
  • ระดับความหายาก 1 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ในการหักลดได้: 1-30%
  • ระดับความหายาก 2 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ในการหักลดได้: 31-50%
  • ระดับความหายาก 3 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ในการหักลดได้: 51-70%
  • ระดับความหายาก 4 จะสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ในการหักลดได้: 71-90%
  • ระดับความหายาก 5 มีเปอร์เซ็นต์ในการหักลด: 100%
 • เพิ่มความสามารถเมื่อทำการสังหารผู้เล่นคนอื่น จะเพิ่มเลือดและเกราะ
  • ระดับความหายาก 1 เพิ่มเลือด: 5 หน่วย
  • ระดับความหายาก 2 เพิ่มเลือด: 10 หน่วย
  • ระดับความหายาก 3 เพิ่มเลือด: 15 หน่วย
  • ระดับความหายาก 4 เพิ่มเลือด: 20 หน่วย
  • ระดับความหายาก 5 เพิ่มเลือด: 20 หน่วย / เพิ่มเกราะ: 20 หน่วย
 • เพิ่มความสามารถเมื่อถูกยิงจากผู้เล่นท่านอื่น จะมีโอกาสได้รับสถานะ Immunity 2 วินาที (Cooldown: 30 วินาที)
  • ระดับความหายาก 1 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 1-3%
  • ระดับความหายาก 2 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 4-7%
  • ระดับความหายาก 3 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 8-12%
  • ระดับความหายาก 4 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 13-18%
  • ระดับความหายาก 5 จะสามารถสุ่มโอกาสในการแสดงผลบัพ: 19-25%

โดยผู้เล่นจะได้รับรูนจากการนำ Fragment ของรูนต่างๆ ไปคราฟพร้อมกับ Magic Potion โดย Fragment ของรูนและ Magic Potion จะสามารถซื้อได้จาก Rune Shop (Paw Shop เก่า)

เมื่อผู้เล่นได้รับ Rune จากการคราฟมาเรียบร้อยแล้ว ผู้เล่นจะต้องนำรูนไปสุ่มคุณสมบัติที่ Rune Manage ทางด้านซ้ายของแผนที่

โดยการสุ่มจะใช้ Oak Card 3 ชิ้น และเงิน 100,000$ ในการสุ่ม โดยคุณสมบัติของรูนนั้นๆที่สุ่มออกมา จะติดตัว Rune ไปตลอด จนกว่าจะมีการแทนที่คุณสมบัติที่ใช้งานอยู่ หรือทำการสุ่มใหม่

หลังจากที่ผู้เล่นได้ใส่คุณสมบัติให้รูนเรียบร้อยแล้ว ผู้เล่นจำเป็นต้องลากรูนไปสวมใส่ในช่องของรูน เพื่อให้คุณสมบัติของรูนชิ้นนั้นๆมีผล

โดยรูนเมื่อผู้เล่นได้ทำการใส่คุณสมบัติให้ครั้งแรกแล้วจะมีการเสื่อมสภาพ โดยระยะเวลาการเสื่อมสภาพคือ 30 วัน เมื่อรูนเสื่อมสภาพแล้ว สามารถฟื้นฟู Rune ได้ที่ Rune Manage และการฟื้นฟูใช้ 10 Magic Potion และ 50 Pet Coin

รูนที่เสื่อมสภาพแล้วจะไม่แสดงผลบัพใดๆออกมา และไม่สามารถผนึกหรือสุ่มคุณสมบัติได้

ไอเทมประเภทรูนจะไม่หายเมื่อถูกบังคับเกิดใหม่ ไม่สามารถปล้นได้ และสามารถ Give ได้อย่างเดียว โดยรูนที่มีคุณสมบัติแล้วจะไม่สามารถ Give ได้ ผู้เล่นจะต้องทำการผนึกรูนก่อน โดยสามารถผนึกได้ที่ Rune Manage โดยใช้ Scroll และเงิน 1,000,000$ ในการผนึก และเมื่อผู้เล่นได้ทำการส่งของไปหาผู้เล่นท่านอื่นแล้ว รูนจะทำการคลายผนึกเอง

GAMEPLAY CHANGES

Control Points

ปรับปรุง Gameplay ของกิจกรรมยึดจุด โดยทุกวันจันทร์ จุดต่างๆจะเปิดรับสมัครแก๊งที่จะเข้าร่วมกิจกรรมยึดจุดของจุดนั้นๆ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • ผู้เล่นจำเป็นต้องอยู่ในแก๊งที่เป็นแก๊งที่อยู่ภายใต้ Panupong Corp. (PNP)
 • แก๊งของผู้เล่นสามารถสมัครเข้าร่วมได้แค่จุดเดียวเท่านั้น
 • สมาชิกที่ลงสมัครไม่จำเป็นต้องครบ 20 คนแต่ไม่สามารถส่งสมาชิกเกิน 20 คนได้
 • 1 จุดสามารถลงทะเบียนได้ 10 แก๊ง
 • ไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าแก๊ง ก็สามารถลงสมัครได้

เมื่อถึงเวลาที่เปิดยึดจุด และผู้เล่นเข้ายึดจุดและเป็นเจ้าของจุดในเวลานั้นเรียบร้อยแล้ว ทุกๆ 1 วินาที ผู้เล่นจะได้รับแต้ม 1 แต้ม และถ้าหากผู้เล่นที่ลงสมัครของแก๊งผู้เล่นตาย ผู้เล่นจะเสียแต้ม 2 แต้ม เมื่อเกิดใหม่ (ในกรณีที่ชุบเพื่อนทัน คะแนนจะไม่ลด)

หมายเหตุ: เมื่อถึงเวลากิจกรรมแล้ว ตัวละครผู้เล่นจะถูกตั้งค่าเวลาบังคับเกิด (ไม่ลบของในตัว) เป็น 60 วินาที

เมื่อถึงเวลาที่จุดล็อก จุดนั้นๆจะทำการสรุปคะแนน โดยผู้เล่นที่ได้แต้มเยอะที่สุดจะเป็นเจ้าของ (หากไม่มีคนลงทะเบียน จุดนั้นจะไม่มีเจ้าของ) ผู้เล่นจะได้รับบัพของจุดนั้นๆตามปกติ รวมถึงภาษีที่ได้จากการปล้นบ้านด้วย และผู้เล่นจะสามารถเข้าถึง Shop และ Craft ของจุดนั้นๆได้เป็นสิทธิพิเศษเพิ่มเติม

BUG FIXES

 • แก้ไขปัญหาการที่รถดับ และยังสามารถลงแล้วขึ้นกลับมาขับได้ตามปกติ
 • แก้ไขปัญหาแฟชั่นเข้าบ้านปักแล้วหาย ต้องกดใช้ใหม่ 2 ครั้ง
  • หมายเหตุ: ระบบจะพยายาม Replace แฟชั่นที่ผู้เล่นสวมใส่อยู่ให้อัตโนมัติ ตามความสามารถของระบบที่สามารถตรวจพบและแก้ไขได้
 • แก้ไขปัญหาเวลากดปุ่มนอน ถ้าโดนยิงหรือโดนตีด้วยอาวุธประชิด จะต้องกด X เพื่อยกเลิก Z ก่อนหน้านี้ก่อนถึงจะ Z ใหม่ได้
 • แก้ไขช่องโหว่เมื่อตัวละครผู้เล่นเมา และกดใช้ Emote เพื่อไม่ให้หัวหมุน
 • แก้ไขปัญหาเมื่อมีผู้เล่น Safe respawn แล้วเคสของผู้เล่นที่เป็นหมอไม่หาย

ETC

ปรับแก้ไขสิทธิในการเข้าถึงของแก๊งดังนี้:

 • สำหรับแก๊งที่ไม่ได้อยู่ใน Panupong Corp. (PNP):
  • แก๊งของผู้เล่นจะไม่สามารถไถอาวุธได้
  • แก๊งของผู้เล่นจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมยึดจุดได้
  • แก๊งของผู้เล่นจะไม่สามารถเข้าถึงคราฟของ Gang Center ได้
  • ผู้เล่นจะติด Cooldown ในการเข้า / ออกแก๊ง 1 อาทิตย์
 • สำหรับแก๊งที่อยู่ใน Panupong Corp. (PNP):
  • ผู้เล่นสามารถเข้าถึงทุกอย่างที่กล่าวไปด้านบนได้ตามปกติ
  • ผู้เล่นจะติด Cooldown ในการเข้า / ออกแก๊ง 1 อาทิตย์

ปรับเปลี่ยนไอเทมใน Friends Box:

 • นำไอเทมออกดังนี้:
  • Holy Water
  • A Card

ปรับเปลี่ยนไอเทมใน Friends Gachapon B:

 • นำไอเทมออกดังนี้:
  • Weapon Ticket S
  • Part B
 • นำไอเทมเข้าดังนี้:
  • Boxing Blueprint
  • Part C

Guardian Shield:

 • แก้ไขให้ Guardian Sheid สามารถถือได้ไม่เกิน 1 ชิ้น

ความเครียด:

 • แก้ไขให้ความเครียดมีเอฟเฟกที่ทำให้จอสั่นกว่าเดิม

ลักพาตัว:

 • แก้ไขให้แจ้งเตือนหาผู้เล่นที่เป็นตำรวจถี่ขึ้นจาก 3 นาทีเป็น 1 นาที
 • หากผู้เล่นอุ้มสำเร็จ จะได้รับ Oak Card 1 ชิ้น

คุ้ยถังขยะ:

 • นำไอเทมออกดังนี้:
  • Rifle Blueprint
  • Pistol Blueprint

การคราฟ:

 • แก้ไขวัตถุดิบในการคราฟถังดำน้ำเป็น: Wood Pack x10 + 1000$
 • เพิ่มเงินที่ใช้ในการคราฟ Part A, B, S จาก 150$ เป็น 1500$
 • เพิ่มเงินที่ใช้ในการคราฟ Bomb Your Father ทั้งสามแบบเป็น 1000$
 • เปลี่ยนสูตรคราฟไอเทมต่อไปนี้
  • Pool Cue: ใช้ Boxing Blueprint 1 ชิ้น + Part C 2 ชิ้น + Part B 2 ชิ้น / เงิน 5000$ + เงินผิดกฎหมาย 10000$
  • Bat: ใช้ Boxing Blueprint 1 ชิ้น + Part C 2 ชิ้น + Part B 2 ชิ้น / เงิน 5000$ + เงินผิดกฎหมาย 10000$
  • Golf Club: ใช้ Boxing Blueprint 1 ชิ้น + Part C 2 ชิ้น + Part B 2 ชิ้น / เงิน 5000$ + เงินผิดกฎหมาย 10000$
  • Knuckle: ใช้ Boxing Blueprint 1 ชิ้น + Part C 2 ชิ้น + Part S 2 ชิ้น / เงิน 5000$ + เงินผิดกฎหมาย 10000$
  • Switch Blade: ใช้ Boxing Blueprint 1 ชิ้น + Part C 5 ชิ้น + Part S 15 ชิ้น / เงิน 5000$ + เงินผิดกฎหมาย 10000$
  • Bottle: ใช้ Boxing Blueprint 1 ชิ้น + Part C 5 ชิ้น + Part S 15 ชิ้น / เงิน 5000$ + เงินผิดกฎหมาย 10000$
  • Dagger: ใช้ Boxing Blueprint 1 ชิ้น + Part C 5 ชิ้น + Part S 15 ชิ้น / เงิน 5000$ + เงินผิดกฎหมาย 10000$
  • Knife: ใช้ Boxing Blueprint 1 ชิ้น + Part C 5 ชิ้น + Part S 15 ชิ้น / เงิน 5000$ + เงินผิดกฎหมาย 10000$

ความคงทนอาวุธ:

 • ในลิสต์ที่มีการปรับเปลี่ยนสูตรคราฟ ปรับความคงทนต่อการตี 1 ครั้ง -0.15%

Payload:

 • เพิ่ม Slots ทีมที่เป็นของอาชีพหมอ
 • หากผู้เล่นเข้าร่วมกิจกรรม Payload จะได้รับ Oak Card 1 ชิ้น (สำหรับวันที่เล่นโหมดเดี่ยว), 2 ชิ้น (สำหรับวันที่เล่นโหมดทีม)

VIP:

 • เพิ่มช่องและน้ำหนักของ VIP Platinum และ Diamond ดังนี้:
  • น้ำหนัก:
   • Platinum 120kg -> 140kg
   • Diamond 240kg -> 280kg
  • ช่อง
   • Platinum 72 -> 80
   • Diamond 84 -> 100
 • หากผู้เล่นเป็น Diamond จะได้รับ Paycheck *2.5 (สำหรับ VIP Tier อื่นจะได้รับ Paycheck *2)
 • หากผู้เล่นเป็น VIP จะได้รับ Daily Limit ในการคราฟดังนี้
  • Gold: 10 ครั้ง
  • Platinum: 15 ครั้ง
  • Diamond: 20 ครั้ง

Emote:

 • เพิ่ม Emote ใหม่ดังนี้:
  • Dueng Dueng
  • Too Lazy
  • Bored
  • Sit Dueng
  • Flag 3
  • Flag 2
  • Huge Sign
  • Sad Yang Boi
  • Nerd
  • Brochure
  • Song Yang Bad
  • Crying
  • Crying Alone

เสื้อผ้า:

 • เพิ่มเสื้อผ้าใหม่ดังนี้:
  • ผู้ชาย
   • สร้อยคอ – 19, 24, 26
   • เสื้อภายใน – 26, 47
   • เสื้อภายนอก – 30, 46, 67
   • ทรงผม – 99-105, 109, 110
   • กางเกง – 29, 32
  • ผู้หญิง
   • สร้อยคอ – 2, 6, 7, 11, 13, 17, 25, 26, 61, 62
   • เสื้อภายใน – 16, 23, 24, 30, 31, 34, 37, 129
   • เสื้อภายนอก – 5, 17, 18, 32, 35, 36, 48, 55, 57, 58, 69, 70, 91, 96, 98, 102, 115, 117
   • ทรงผม – 18, 22, 23, 26, 33, 48, 49, 50, 51, 52, 64, 69, 71, 74, 76, 77
   • เสื้อเกราะ – 10, 11, 21
   • รองเท้า – 16, 20, 32

แฟชั่น:

 • นำแฟชั่นเก่าออกการการคราฟและ Fashion Box
 • เพิ่มแฟชั่นใหม่เข้าสู่การคราฟและ Fashion Box

Wheel of Fortune:

 • ลด % ของ Weed จาก 7.0% เหลือ 6.5%
 • นำรถลง Wheel ดังนี้
  • Nissan GTR R35 LBWK Silhouette
  • LEXUS LFA
  • BMW M6 Prior Design
  • Audi RS5 2021
  • Tesla Model S

ทีมงานขอขอบคุณผู้เล่นทุกท่านที่ยังสนับสนุน Friends Project สำหรับ Patch Note นี้ รีบเขียนมาก ขออภัยหากตกหล่นอะไรไป เนื่องจากงานอื่นตามติดชีวิตเพียบครับ – Holfz

สำหรับย่อยหวย สัญญาจะทำตามไปให้ภายในอาทิตย์หน้าครับ