Friends Project: 2.0.4 (Post) Patch Notes

แอพมือถือ: Spotifriends

 • ผู้เล่นสามารถรับฟังเพลงจาก Triad Records ได้จากแอพมือถือ Spotifriends
 • ผู้เล่นสามารถกดเปิดลำโพง (ข้างๆปุ่ม Pause/Play) ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นโดยรอบได้ยินเพลงที่เล่นจากมือถือของผู้เล่น
 • Spotifriends ให้บริการโดย Triad Record

การแก้ไขอื่นๆ

 • ตกปลา: แก้ไขบัคตัวละครค้างในบางกรณีที่ Server ปฏิเสธการกระทำจากผู้เล่น
 • คาสิโน:
  • แก้ไขจุด Cashier ที่ Interact ยาก
  • แก้ไขกฎโต๊ะ Poker ทำให้ Dealer เล่นไพ่ที่สูงกว่า Queen High
  • แก้ไขกฎโต๊ะ Blackjack ให้จ่ายเงินคืนผู้เล่นในกรณีที่แต้มเสมอ
  • แก้ไขปัญหาโต๊ะ Poker แสดงผลผิดพลาด
  • แก้ไขปัญหาโต๊ะ Poker ค้างในกรณีที่มีผู้เล่นที่ไม่สามารถลงเงิน Play ได้ (อาทิเช่น เงินไม่พอ)
 • Interact: แก้ไขปัญหาไม่สามารถ Interact กับ NPC ได้
 • ร้านขายรถ: เพิ่มรถหมวดหมู่ Sedans กลับเข้าร้านค้า

Quality Of Life

 • ร้านอาหาร: แก้ไขให้สามารถปรุงอาหารได้มากกว่า 10 จานในครั้งเดียว
 • MDT ตำรวจ: เพิ่มช่องค้นหาจากผู้เล่นที่ทำคดี

Balance

 • งานธุรกิจ: เอาการแลกแรง 30 แรงเข้างานออกจากอาชีพดังนี้
  • แท็กซี่
  • UwU Cafe
  • The Lost Motorcycle Club
  • ร้านอาหาร (Chef)
  • อู่ซ่อมรถ (Mechanic)
 • งานธุรกิจ: เอางานลากรถ NPC ออกจากอาชีพช่าง
 • Craft: เพิ่มจุดคราฟของอาชีพช่าง โดยมีไอเทมดังนี้
  • Toolbox: ใช้ Silver Ore 1 ชิ้น (สำหรับเจ้าของธุรกิจอู่ซ่อมรถ)
  • Body Repair Kit: ใช้ Silver Ore 1 ชิ้น (สำหรับเจ้าของธุรกิจอู่ซ่อมรถ)
  • Nitrous Oxide: ใช้กระป๋องเปล่า 5 ชิ้น, Gold Ore 1 ชิ้น (สำหรับเจ้าของธุรกิจอู่ซ่อมรถ)
  • Cartuner: ใช้กระป๋องเปล่า 10 ชิ้น, Silver Ore, Steel Ore, Gold อย่างละ 5ชิ้น (สำหรับเจ้าของธุรกิจอู่ซ่อมรถ)
  • Wrench: ใช้ Silver Ore 1 ชิ้น
 • ไอเท็ม: ปรับให้ Cartuner ใช้งานได้ 5 ครั้ง จากเดิม 10 ครั้ง (ไอเทมที่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ จะมีความคงทนเท่าเดิม)
 • ช่าง: ทุกครั้งที่ซ่อมรถ ช่างต้องใช้ไอเท็ม ประแจ 1 ชิ้น รวมถึงช่างของอู่มอเตอร์ไซค์ (ส่วนช่างที่เป็นเจ้าของธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้ประแจ)
 • Taxi:
  • เพิ่มความถี่และจำนวนของงาน NPC
  • เพิ่มรถ Taxi ใหม่
  • ลดโอกาสในการดรอป Smart Key เหลือ 25% (จากเดิม 50%)
 • UwU Cafe:
  • อาหารจากร้าน UwU Cafe สามารถรับประทานได้ภายใน Casino
  • อาหารจากร้าน UwU Cafe สามารถ Order ได้จากภายใน Casino
 • บ้านหมู: เพิ่มราคาชุบเป็น 5000$ จากเดิม (1000$)
 • นายก: เพิ่มความสามารถในการปรับราคาปลาแต่ละชนิด โดยเพิ่ม Budget เป็น 730$
 • ร้านขายรถ: ปรับราคารถดังนี้
  • ตามหมวดหมู่:
   • Sport: 200,000$
   • Sport Classics: 150,000$
   • SUV: 100,000$
   • Sedans: 70,000$
   • Off-Road: 100,000$
   • Muscle: 150,000$
   • Vans: 50,000$
   • Coupes: 65,000$
   • Motorcycles: 150,000$
  • ตามรุ่นรถ:
   • Issi Sport: 597,000$
   • Itali GTO: 630,000$
   • Itali RSX: 560,000$
   • Neo: 550,000$
   • Paragon: 543,000$
   • Schlagen: 380,000$
   • Comet 5: 520,000$
   • Pariah: 552,000$
   • Coquette D10: 470,000$
   • Sugoi: 340,400$
   • V-STR: 201,000$
   • Penumbra FF: 228,000$
   • Sultan 2: 303,100$
   • Komoda: 210,000$
   • Jugular: 355,000$
   • 8F Drafter: 430,000$
   • Elegy: 480,000$
   • Comet 3: 387,000$
   • Jester 3: 310,000$
   • Jester RR: 570,000$
   • Vectre: 645,000$
   • Calico GTP: 696,000$
   • Growler: 476,000$
   • Sultan RS Classic: 541,000$
   • Comet S2: 467,000$
   • ZR350: 320,000$
   • RT3000: 300,000$
   • Euros: 350,000$
   • Remus: 398,000$
   • Futo GTX: 270,000$
   • Cypher: 430,000$
   • Dominator ASP (7): 390,000$
   • Dominator ASP (8): 430,000$
   • Veto Classic: 25,000$
   • Veto Modern: 25,000$
   • Asbo: 10,000$
   • Club: 10,000$
   • Brioso 300: 10,000$
   • Weevil: 10,000$
   • Faggio: 5,000$
   • Faggio 2: 5,000$
   • Faggio 3: 5,000$

ทีมงานขอขอบคุณผู้เล่นทุกท่านที่ให้ความสนใจและอยู่กับ Friends Project ครับ.