Friends Project: 2.0.7a Patch Notes

SERVICE HEALTH

โดยปกติแล้วทีมงาน Friends Project จะมีการพยายามอัพเดทแพทซ์ให้กับเซิร์ฟเวอร์หลักทุกๆเดือน ซึ่งในเดือนเมษายนที่ผ่านมาทีมงานมีการพักการอัพเดทแพทซ์ “NEW CONTENT” สำหรับเซิร์ฟเวอร์หลัก เพื่อทำการ Focus ไปที่ ‘สุขภาพ’ ของระบบต่างๆของ Friends Project ก่อน

โดยปกติก่อนผู้เล่นจะเข้าเล่นเซิร์ฟเวอร์เกมของ Friends Project ได้ ผู้เล่นจะต้องผ่าน Service ต่างๆ รวมถึง Service ต่างๆเหล่านี้ จะเป็นสิ่งที่คอยช่วยเหลือเซิร์ฟเวอร์เกมเพื่อให้สามารถคงทำงานได้โดยมีความเสถียรที่สุด

ซึ่งหลังจากมีการพักการอัพเดทแพทซ์ “NEW CONTENT” สำหรับเซิร์ฟเวอร์หลักไปในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทีมงานได้มีการ Rework ในส่วนของ Backbone API และ Anticheat (BAC) ทั้งหมด โดยก่อนหน้าในส่วนของ Service นี้ได้มีความกังวลในส่วนของความช้าและการใช้งาน CPU ของเซิร์ฟเวอร์ จึงมีการ Rework ใหม่เพื่อให้มีความสามารถในการขยายเซิร์ฟเวอร์ (Scaling)

Old API CPU Usage

ซึ่งรวมถึงในส่วนของฐานข้อมูล BAC ที่มีขนาดทั้งหมด ~152M Records ส่งผลให้เกิดความช้าเล็กน้อย (ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาในอนาคต) จึงเปลี่ยนไปใช้ฐานข้อมูลสามารถทำหน้าที่ในการทำงานร่วมกันหลายเซิร์ฟเวอร์ (Replication)

BAC Rows

กล่าวคือ เขียนใหม่ให้สามารถขยายระบบในกรณีที่ระบบทำงานหนักได้ (แก้ตัวเฉยๆ เดี๋ยวโดนหาว่าอู้)

NEW CONTENT

ระบบใหม่: เลี้ยงสัตว์

โดยผู้เล่นสามารถไปสุ่มไข่สัตว์ได้ที่จุดฟักไข่ (ไอค่อนกระดูกบนแผนที่) โดยใช้วัตถุดิบในการสุ่มดังนี้

 • Devil Fruit x10
 • Runic Leather x10
 • Star Metal x10
 • Ebony Wood x10

หลังจากกดสุ่มไข่แล้วผู้เล่นจะได้รับไข่สัตว์ โดยจะแบ่งสัตว์ออกเป็น Tier ต่างๆ ดังนี้

 • Tier S มีโอกาส 10% ในการสุ่มออก โดยมีสัตว์ดังนี้
  • Lion
 • Tier A มีโอกาส 30% ในการสุ่มออก โดยมีสัตว์ดังนี้
  • Husky
  • Shepherd
  • Pug
  • Retriever
  • Chop
  • Boar
  • Cow
  • Deer
 • Tier B มีโอกาส 60% ในการสุ่มออก โดยมีสัตว์ดังนี้
  • Hen
  • Rabbit
  • Pig
  • Cat
  • Crow

หลังจากผู้เล่นได้รับไข่สัตว์แล้ว ผู้เล่นสามารถกดใช้ไข่สัตว์เพื่อจะเรียกสัตว์ออกมาได้ โดยหลังจากเรียกสัตว์ออกมาแล้ว ผู้เล่นจำเป็นที่จะต้องเลี้ยงดูสัตว์จนกว่าสัตว์โตเต็มที่ จึงจะสามารถขายได้ สัตว์จะมีสถานะดังนี้ น้ำ, อาหาร, เครียด, ป่วย และความต้องการไปตามจุดต่างๆ

Quick Note ข้อควรระวัง:

 • สัตว์ที่ Tier น้อยกว่า จะมีโอกาสป่วยมากกว่า
 • หากสัตว์มีความเครียด 100% จะทำให้สัตว์ตาย
 • หากสัตว์ต้องการไปที่จุดต่างๆ ผู้เล่นจะต้องอุ้มสัตว์ และจะมีจุดไอค่อนดาวสีเหลืองปรากฎบนแผนที่ เมื่อผู้เล่นไปถึงแล้ว หากวางสัตว์ในระยะ 50 เมตร จะถือว่าตรงตามความต้องการของสัตว์
 • หากผู้เล่นไม่พาสัตว์ไปตามจุดที่สัตว์ต้องการ สัตว์จะหยุดโต
 • สัตว์มีการ Level การป่วย 1-4 หากสัตว์ป่วยและไม่ทำการรักษา สัตว์จะเพิ่ม Level จนไปถึง 4 (มากสุด) ซึ่งการใช้ยาในการรักษาตามเลเวลจะต้องใช้ยาดังนี้
  • Level 1: 3 ขวด
  • Level 2: 6 ขวด
  • Level 3: 9 ขวด
  • Level 4: 12 ขวด
 • หากสัตว์ป่วยเกินเลเวล 1 อาทิเช่นสัตว์ป่วยเลเวล 3 จะต้องใช้ยาในการรักษาตามเลเวลลงไปจนหาย (3-2-1-x)

ในส่วนของน้ำ ผู้เล่นจำเป็นต้องใช้ไอเทมที่ชื่อว่า ‘Water Bottle’ ซึ่งสามารถซื้อได้ที่ร้าน UwU Cafe ซึ่งขวดน้ำจะมีความคงทน และปริมาณน้ำ ซึ่งผู้เล่นสามารถเติมน้ำโดยเอาใส่ช่องนิ้วกลาง และไปที่แหล่งน้ำได้ (เหมือนบัวรดน้ำ)

ในส่วนของอาหาร ผู้เล่นจำเป็นต้องใช้อาหารให้ตรงกับ Tier ของสัตว์ โดยอาหารสามารถซื้อได้ที่ร้าน UwU Cafe ซึ่งสัตว์แต่ละ Tier จะต้องการอาหารดังนี้

 • Tier S: Animal Food Adult
 • Tier A: Animal Food Medium
 • Tier B: Animal Food Puppy

ในส่วนความความเครียด สามารถใช้กัญชาถุง (Weed) ในการลดความเครียดของสัตว์ได้

หลังจากเลี้ยงสัตว์จนโตเต็มที่แล้ว สัตว์จะมีคุณภาพตามการเลี้ยงดูตามนิสัยของสัตว์ ผู้เล่นสามารถนำสัตว์มาขายได้โดยทำการอุ้มสัตว์และ Interact กับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

โดยสัตว์แต่ละ Tier และแต่ละคุณภาพจะมีราคาดังนี้

 • Tier S
  • Good Shite: 130 Pet Coin
  • Good: 100 Pet Coin
  • Normal: 70 Pet Coin
  • Dog Shite: 50 Pet Coin
 • Tier A
  • Good Shite: 100 Pet Coin
  • Good: 70 Pet Coin
  • Normal: 40 Pet Coin
  • Dog Shite: 20 Pet Coin
 • Tier B
  • Good Shite: 70 Pet Coin
  • Good: 40 Pet Coin
  • Normal: 20 Pet Coin
  • Dog Shite 10 Pet Coin

ระบบใหม่: ร้านค้า Paw Shop

ร้านค้า Paw Shop จะเป็นร้านค้าที่มีการนำไอเทมในเซิร์ฟเวอร์มาสุ่มขาย ซึ่งร้านค้าจะมีเงื่อนไขในการขายสินค้าดังนี้

 • ร้านค้าจะสุ่มไอเทมชุดใหม่ทุกๆ 2 ชั่วโมง
 • ผู้เล่นสามารถ Re-Roll ไอเทมชุดใหม่ก่อนเวลาได้ โดยใช้เงินถูกกฎหมายจำนวน 50,000$
 • ผู้เล่นธรรมดาสามารถซื้อของได้ 2 ช่อง (6 สินค้า)
 • ผู้เล่นที่มี VIP ระดับ Gold สามารถซื้อของได้ 3 ช่อง (9 สินค้า)
 • ผู้เล่นที่มี VIP ระดับ Platinum สามารถซื้อของได้ 4 ช่อง (12 สินค้า)
 • ผู้เล่นที่มี VIP ระดับ Platinum สามารถซื้อของได้ 5 ช่อง (15 สินค้า)

โดยสินค้าในร้านค้าจะแบ่งออกเป็น Tier ดังนี้

 • Tier C: โอกาสสุ่มออก 32%
 • Tier B: โอกาสสุ่มออก 16%
 • Tier A: โอกาสสุ่มออก 4%
 • Tier S: โอกาสสุ่มออก 1%
 • Tier SS: โอกาสสุ่มออก 0.4%

โดยไอเทมแต่ละ Tier มีดังนี้

สกุลเงินใหม่: Pet Coin

เป็นสกุลเงินที่ได้จากการนำสัตว์ไปขาย โดยสกุลเงินนี้จะเป็นสกุลเงินที่อยู่ติดตัวผู้เล่น ไม่สามารถย้ายไปล็อกเกอร์ ไม่สามารถถูกปล้นได้ และไม่สามารถส่งให้ผู้เล่นท่านอื่นได้

AMBULANCE

ระบบใหม่: เก็บสมุนไพร

ผู้เล่นสามารถเก็บสมุนไพรเพื่อที่จะนำไปทำการคราฟยาสำหรับสัตว์โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

 • ระบบจะทำการสุ่มโซนเพื่อทำการเก็บเกี่ยวสมุนไพร 3 ชนิด แต่ละโซนสามารถเก็บสมุนไพรได้ 30 ต้น
 • หลังจากครบ 30 ต้นแล้ว ระบบจะสุ่มจุดใหม่สำหรับชนิดนั้นๆ
 • ผู้เล่นที่ไม่ใช่หมอสามารถเก็บได้ แต่จำเป็นต้องให้หมอนำสมุนไพรมาทำการคราฟที่โรงพยาบาล รวมถึงการอุปกรณ์ในการเก็บมีหมอเท่านั้นที่สามารถซื้อได้

โดยสามารถดูจุดที่ระบบสุ่มออกมาในปัจจุบันได้บนแผนที่

Pillbox & Mount Zonah

 • เพิ่มจุด Check-In สำหรับการนอนเตียงโรงพยาบาล ซึ่งผู้เล่นที่เป็นหมอสามารถใช้ได้เท่านั้น (สามารถส่งผู้เล่นคนอื่นมานอนเตียงได้ตามปกติ)
 • เพิ่ม Locker กลางสำหรับหมอที่ Pillbox และ Mount Zonah
 • เพิ่มตู้เสื้อผ้าสำหรับหมอที่ Pillbox
 • เพิ่มไอเทมกรรไกรตัดสมุนไพรเข้าร้านค้าที่ Mount Zonah
 • เพิ่มจุดคราฟยา Paw Plus เข้าที่โรงพยาบาล Mount Zonah

RESOURCE OPTIMIZATION

ทีมงานมีการ Optimize ระบบ “ทั้งหมด’ ภายในเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้ระบบต่างๆทำงานน้อยลง รวมถึงจะใช้หน่วยความจำน้อยลง

ซึ่งในการที่มีการ Optimize ระบบทั้งหมดภายในเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงมีจำนวน Tester ที่น้อยทำให้อาจจะมีบัคที่หลุดลอดออกไปจากสายตาทีมงาน หากระบบดังกล่าวเป็นระบบที่จำเป็นต้องมีภายในเซิร์ฟเวอร์และมีบัคทำให้ไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ ทีมงานจะทำการแก้ไขและรีเซิร์ฟเวอร์ จึงขออภัยในความไม่สะดวกล่วงหน้ามาโดย ณ ที่นี้

ETC

 • Progress Bar: ปรับหลอดในส่วนตรง Element Minigame ให้มีความใสน้อยลง
 • Restaurant: จัดเรียงชื่ออาหารและไอเทมที่สั่งจากหน้าเคาน์เตอร์ให้เรียง A-Z เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน

Thank you for playing Friends Project, and see you all!

Sincerely,

TANX – Project Director / Level Designer
Holfz – Developer
BrokenXP – Senior Developer / Networking Engineer