CONTENT REWORK: RACER

มีการ Rework ระบบการแข่งรถใหม่ทั้งหมด โดยการ Rework ครั้งนี้ ทีมงานมีการปรับปรุงจากระบบแข่งรถตัวเก่าดังนี้

 • Scalability: ออกแบบให้ระบบสามารถรองรับการสร้างและแข่งพร้อมกันแบบไม่จำกัด โดยจะไปจำกัดที่จำนวนการนักแข่งแทน ซึ่งเมื่อจำนวนนักแข่งมีมากกว่าที่เซิร์ฟเวอร์จะสามารถรองรับได้ ทีมงานจะขยายตัวระบบไปที่เซิร์ฟเวอร์อื่น ซึ่งทำให้ระบบสามารถรองรับการแข่งได้มากขึ้นจากระบบเก่า
 • Track Creation: ออกแบบให้ระบบสามารถบันทักสนามแข่งรถเพื่อนำไปใช้เป็น Present ในการสร้าง”การแข่ง” ในอนาคตได้

โดยผู้เล่นสามารถตั้งชื่อสนาม ความเป็นส่วนตัวได้ ซึ่งสนามแข่งที่มีความเป็นส่วนตัวเป็น “สาธารณะ” ผู้เล่นท่านอื่นสามารถนำสนามดังกล่าวไปสร้างการแข่งได้

โดยในส่วนของการสร้างสนาม ทีมงานได้ทำการ Rework ใหม่ เป็นการวางธงและยางในการกำหนด Checkpoint แทนการวางจุดที่เป็น Marker เพื่อความสะดวกสะบายในกรณีที่ผู้สร้างต้องการ Checkpoint ที่มีความกว้างตามความต้องการ

และทำการเปลี่ยนวิธีในการเพิ่มหรือบันทึกจุดจากการเปิด UI และคลิกที่ปุ่ม เป็นการใช้ปุ่มคีย์ลัดบนคีย์บอร์ดแทน

 • Race Creation: ทีมงานได้ Rework ในส่วนของการสร้างการแข่งโดยมีรายละเอียดดังนี้

ออกแบบให้ระบบสามารถสร้างเป็น “ห้อง” ในการที่ให้ผู้เล่นท่านอื่นเข้าร่วม โดยผู้เล่นจะต้องกำหนดชื่อห้องแข่ง และในกรณีที่ต้องการให้ผู้เล่นเฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมห้อง ผู้เล่นสามารถกำหนดรหัสผ่านได้

จากนั้นทำการเลือกสนามที่ผู้เล่นต้องการ โดยจะแสดงมากสุด 200 รายการ ซึ่งหากใน 200 รายการ ไม่มีสนามที่ผู้เล่นต้องการ สามารถนำชื่อมาค้นหาได้ในช่องกรอกด้านบน

จากนั้นทำการเลือกรูปแบบการแข่ง (แข่งรอบเดียว, แข่งแบบรอบ) และ Options เสริมของห้องตามที่ผู้เล่นต้องการ (ไม่จำกัดน้ำมัน, Ghost Mode)

ในกรณีที่ผู้เล่นต้องการมีการเดิมพันการแข่งโดยจะเป็นไอเท็มหรือเงินเดิมพัน (ผู้เล่นไม่สามารถเลือกอาวุธ หรือของที่ไม่สามารถ Stack กันมาลงเดิมพัน รวมถึงค่าเงินที่ติดตัวผู้เล่นไปตลอดอาทิเช่น Pet Coin มาเดิมพันและเป็นค่าสมะค)

สามารถกำหนดได้ตอนสร้างห้อง โดยจะมีเงื่อนไขในการคืนและแจกของเดิมพันดังนี้

 • ในกรณีที่ผู้เล่นเป็นเจ้าของห้อง จะไม่เสียค่าสมัครและไอเทมเดิมพัน
 • ในกรณีที่กดออกห้อง “ก่อนการเริ่มแข่งครั้งแรก” ผู้เล่นจะได้รับไอเทมและเงินค่าสมัครคืน
 • ในกรณีที่เจ้าของห้องปิดห้อง “ก่อนการเริ่มแข่งครั้งแรก” ผู้เล่นจะได้รับไอเทมและเงินค่าสมัครคืน
 • ในกรณีที่การแข่งเสร็จสิ้นและเจ้าของห้องทำการปิดห้อง ระบบจะทำการแจกจ่ายไอเทมและเงินค่าสมัครตามที่เจ้าของห้องกำหนด
 • ในกรณีที่การแข่งเสร็จสิ้นและเจ้าของห้องทำการแข่งใหม่ ระบบจะถือว่าผลลัพธ์จากรอบที่แล้วเป็นโมฆะ

ในกรณีที่ผู้เล่นของในช่องเก็บของเต็ม หรือไม่ได้ออนไลน์ในเซิร์ฟเวอร์ สามารถรับไอเทมได้ที่ Mailbox ซึ่งของรางวัลทั้งหมดจะมีเวลาหมดอายุ 30 วัน หลังจากหมดอายุไอเทมจะหายไปจาก Mailbox และไม่สามารถขอคืนได้

 • Race Join: ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมห้องและค้นหาห้องแข่งที่ต้องการได้ในหน้านี้
 • Leaderboard

Mailbox

ในกรณีที่ทีมงานและระบบบางระบบต้องการจะส่งของให้ผู้เล่น ผู้เล่นสามารถรับไอเทมได้ที่ Post Box และ Go Postal โดยทำการ Interact

การ Interact กับตู้ Post Box

การ Interact กับ Go Postal


Yggdrasil Leaf

เป็นไอเทมที่สามารถซื้อได้จาก Petshop โดยจะมีราคา 500 Petcoin โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 • มีน้ำหนัก 0.5kg
 • มีเวลาในการใช้ 15 วิ สามารถยกเลิกการใช้งานได้
 • ใช้ในการชุบผู้เล่นที่หมดสติโดย Interact กับผู้เล่นที่หมดสติ

GAMEPLAY CHANGES

 • ลดความเสียหายที่อาวุธจะได้รับจากการใช้งานเป็น 0.04 ต่อนัด โดยมีอาวุธดังนี้
  • Combat Pistol
  • Revolver MK2
  • Carbine Rifle
  • Carbine Rifle MK2
  • Advanced Rifle
  • Special Rifle
  • Bullpup Rifle
  • Assault Rifle MK2
  • Heavy Rifle
  • SMG MK2
  • Ceramic Pistol
  • Pistol MK2
  • Navy Revolver
  • Bullpup Rifle MK2
 • ลดความเสียหายที่อาวุธจะได้รับจากการใช้งานเป็น 0.08 ต่อนัด โดยมีอาวุธดังนี้
  • Pistol .50
  • Heavy Pistol
  • Revolver
  • Flare Gun
  • Vintage Pistol
  • SNS Pistol
  • Pistol
  • Assault Rifle
  • Compact Rifle
  • Gusenberg
  • AP Pistol
  • Machine Pistol
  • SMG
  • Assault SMG
  • Combat PDW
 • ลดความเสียหายที่อาวุธจะได้รับจากการใช้งานเป็น 0.05 ต่อนัด โดยมีอาวุธดังนี้
  • DB Shotgun
  • Pump Shotgun
  • Sawn-Off Shotgun
  • Bullpup Shotgun
  • Knuckle
  • Switchblade
  • Bottle
  • Dagger
  • Stone Hatchet
 • ลดความเสียหายที่อาวุธจะได้รับจากการใช้งานเป็น 0.25 ต่อนัด โดยมีอาวุธดังนี้
  • Pump Shotgun MK2
  • Combat Shotgun
  • Poolcue
  • Hammer
  • Bat
  • Golfclub
  • Crowbar
  • Machete
  • Hatchet
  • Battleaxe
 • สัตว์เลี้ยง:
  • เมื่อสัตว์เลี้ยงอยากเดินเล่น จะหยุดการเจริญเติบโต ความหิว และ ไม่ป่วย
  • ขณะอุ้มสัตว์เลี้ยง หากมีอาการป่วย จะมีแจ้งเตือน
  • ปรับลดเวลาในการเลี้ยงสัตว์ ( สัตว์เจริญเติบโตไวขึ้น โดยแต่ละ Tier จะมีระยะเวลาที่ต่างกัน )
  • ปรับ Balance ความหิว / อาการป่วย
  • ปรับจำนวน pet coin ที่ได้จากการขายสัตว์
   • Tier S
    • Good Shite: 180 Pet Coin
    • Good: 150 Pet Coin
    • Normal: 120 Pet Coin
    • Dog Shite: 100 Pet Coin
   • Tier A
    • Good Shite: 140 Pet Coin
    • Good: 110 Pet Coin
    • Normal: 80 Pet Coin
    • Dog Shite: 60 Pet Coin
   • Tier B
    • Good Shite: 100 Pet Coin
    • Good: 70 Pet Coin
    • Normal: 50 Pet Coin
    • Dog Shite: 40 Pet Coin
  • แก้ไขจำเงินในการ Re-roll ร้าน Pet Shop เป็น 15,000$ / ต่อครั้ง
 • นำไอเทมออกจากร้านค้า และนำเข้าจุดคราฟ
  • 1x Civilian Radio: 5x Microwave + 5x Nintendo + 5x Camera + 1x Chatucar + เงินเขียว 5000
  • 1x Armor: 2x Pan + เงินเขียว 500
  • 1x Ammunition Box: 1x Part B
  • 1x Cocaine: 3x Joint
  • 1x Oxygen Mask: 2x Horsehead + 2x Sneaker
  • 1x Parachute: 1x Nintendo + 1x Camera + 1x Horsehead
 • แก้ไขคุณสมบัติไอเทมดังนี้
  • Armor
   • น้ำหนัก 0.5kg
   • เวลาในการใช้ 7 วิ
   • เพิ่มเกราะ 100
   • สามารถใช้ได้ตอนเกราะยังไม่หมด
  • Oxygen Mask
   • น้ำหนัก 1kg
  • Ammunition Box
   • น้ำหนัก 0.5kg

BUG FIXES

 • Map: แก้ไขปัญหาต้นไม้ล่องหนโดยการนำแผนที่สภานายกรัฐมนตรีใหม่แทนของเก่าที่ส่งผลให้มีปัญหา

Thank you for playing Friends Project, and see you all!

Sincerely,

TANX – Project Director / Level Designer
Holfz – Developer
BrokenXP – Senior Developer / Networking Engineer