ระบบใหม่: เลือกตั้งนายกรัฐมนตรี

การเลือกตั้งจะแบ่งเป็น 3 ช่วง:

ช่วงเปิดรับสมัครพรรค

 • ผู้เล่นจะต้องเดินไปที่โต๊ะรับสมัครพรรคที่สภาผู้แทนราษฎร
 • ให้ผู้เล่นกรอกชื่อพรรค, นโยบาย และอัพโหลดโลโก้พรรค
 • สมาชิกพรรครวมถึงหัวหน้าจะมีได้ทั้งหมด 5 ท่าน (1 หัวหน้า, 4 สมาชิก)
 • โดยสมาชิกที่ไม่ใช่หัวหน้า จะไม่สามารถไปสร้างพรรค หรือเข้าร่วมพรรคอื่นๆได้ จนกว่าจะมีการยุบพรรค หรือถูกหัวหน้านำชื่อออก (ลาออกเองไม่ได้)
 • สมาชิกพรรคสามารถแก้ไขได้จนถึงการเปิดการเลือกตั้ง หลังการเปิดจะทำการแก้ไขหรือยุบพรรคไม่ได้

ช่วงเปิดลงคะแนนเสียง

 • ผู้เล่นจะต้องเดินไปที่โต๊ะลงคะแนนเสียง
 • บัตรประชาชนผู้เล่น 1 ท่านสามารถลงคะแนนเสียง 1 สิทธิ์ (กรณีที่บัตรของผู้เล่นท่านนั้นๆถูกใช้ไปแล้ว จะไม่สามารถใช้อีกได้)
 • บัตรประชาชนจะต้องเป็นบัตรที่ชื่อและนามสกุลตรงกับผู้เล่นท่านนั้นๆเท่านั้น (หากเปลี่ยนชื่อมา ต้องไปทำบัตรใหม่)

ช่วงดำรงตำแหน่งหน้าที่

 • หลังระบบทำการปิดการลงคะแนนเสียง จะเริ่มนับคะแนนตามกฎดังนี้
  • สำหรับพรรคที่มีคะแนนเสียงสูงสุด หัวหน้าพรรคจะได้รับอาชีพนายกรัฐมนตรี (หากดำรงอาชีพหน่วยงานอื่นอยู่ จะถูกปลดออก)
  • ในกรณีมีพรรคได้คะแนนเท่ากันตั้งแต่ 2 พรรคขึ้นไป ระบบจะถือว่าพรรคที่มีคะแนนเสียงสูงสุดก่อนเป็นฝ่ายได้ดำรงตำแหน่ง
   • อาทิเช่น ผู้เล่น 1 มาลงคะแนนเสียงให้พรรค A ในเวลา 20:00 ทำให้พรรค A มีคะแนนเสียง 1
   • จากนั้น ผู้เล่น 2 มาลงคะแนนเสียงให้พรรค B ในเวลา 20:01 ทำให้พรรค B มีคะแนนเสียง 1
   • ในกรณีนี้ พรรค A จะเป็นฝ่ายชนะ เนื่องจากคะแนนเสียงมากกว่าก่อน
 • ผู้เล่นที่มีอาชีพนายกรัฐมนตรีสามารถแก้ไขราคาของอาชีพต่างๆได้ โดยมีอาชีพดังนี้
  • งานสวนผลไม้
  • งานขายเนื้อ
  • งานขุดแร่
  • งานตัดไม่
 • อาชีพทั้งหมดสามารถปรับได้ต่ำสุด 10$ และมากสุดที่ 300$ และ Budget ทั้งหมดจะมีอยู่ที่ 360$
 • นายกรัฐมนตรีจำเป็นต้องปรับ Budget ทั้งหมดให้เหลือ 0$
 • หลังการปรับราคาของอาชีพต่างๆแล้ว สามารถปรับได้อีกครั้งทุกๆ 1 อาทิตย์
 • อาชีพนายกรัฐมนตรีจะมีเงิน Paycheck อยู่ที่ 250$

ช่วงเวลาทั้งหมดของระบบเลือกตั้ง

 • วันที่ 1-4 ของทุกๆเดือน จะทำการเปิดให้เริ่มสร้างพรรค
 • วันที่ 5 ของทุกๆเดือน จะเป็นวันลงคะแนนเสียงและสรุปคะแนนเสียง
  • 18:00 – 21:00 เปิดให้ทำการลงคะแนน
  • 21:01 สรุปคะแนนเสียง พรรคที่คะแนนเสียงมากที่สุดตามกฎจะได้ดำรงตำแหน่งทันที
 • วันที่ 5-30 ของทุกเดือน บริหารงาน

การปรับ Balance / Gameplay

ต้นกัญชาสามารถนำไปย่อยเป็นกัญชาซอง

 • โดยจำนวนของกัญชาซองจะขึ้นอยู่กับเกรดของต้นกัญชา
 • ใช้เงินแดง 2000$ ในการทำ
 • โดยแต่ละเกรดจะได้รับกัญชาซองจำนวนดังนี้:
  • Good Shite: 150 ถุง
  • Good: 125 ถุง
  • Normal: 100 ถุง
  • Dog Shite: 75 ถุง
 • คราฟ:
  • ปรับลดปริมาณเงินเขียวที่ต้องใช้ในการคราฟทั้งหมดทุกไอเทมลง 50%
  • แก้ไข Weapon Ticket ให้ใช้ประเภทตาม Part ของอาวุธ โดยจะใช้ดังนี้:
  • Weapon Ticket B:
   • Pool Cue
   • Wrench
   • Hammer
   • Bat
   • Golf Club
   • Crowbar
   • Pistol
   • SNS Pistol
   • Vintage Pistol
   • DB Shotgun
   • Flare gun
  • Weapon Ticket A:
   • AP Pistol
   • Machine Pistol
   • SMG
   • Assult SMG
   • Combat PDW
   • Pump Shotgun
   • Sawn-off Shotgun
   • Bullpup Shotgun
   • Hatchet
   • Machete
   • Battle Axe
  • Weapon Ticket S:
   • .50 Pistol
   • Heavy Pistol
   • Revolver
   • Double Action
   • Micro SMG
   • Mini SMG
   • Assault Shotgun
   • Heavy Shotgun
   • Auto Shotgun
   • Assult Rifle
   • Compact Rifle
   • Gusenberg
   • Knuckle
   • Switch blade
   • Bottle
   • Dagger
   • Knife
   • Cursed Stone Hatchet
 • Weapon Ticket ในแต่ละชนิดสามารถได้รับจากการทำสิ่งเหล่านี้:
  • B: ได้รับจากการขายกัญชา (Weed, Joint)
  • A: ได้รับจากการขายโคเคน
  • S: ได้รับจากการเปิดกาชากล่อง B
 • หวย: สลากที่ถูกรางวัล หากนำไปขึ้นรางวัลจะมีโอกาสได้รับกล่องสุ่ม Supercar (โอกาส 30%)
 • บิล: สำหรับผู้เล่นที่มีบิลอยู่ในตัว จะถูกลดจำนวน Max HP ของตัวละครผู้เล่นลงบิลละ 20 HP (หาก Max HP คำนวนแล้วต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0 จะถูก Limit ไว้ที่ 20)
 • ตำรวจ:
  • ระบบแจ้งเตือน: การแจ้งเตือนของเหตุยิงปืนจะถูกปรับเป็นเปิดโดยเริ่มต้น
  • การาจ: เปิดการใช้งานการาจเบิกรถ, เก็บรถ และอิมพาวน์ที่ Sandy Shores
 • ระบบปลูกต้นไม้: อนิเมชั่นของการอุ้มต้นไม้จะถูกเคลียร์ออกอย่างถูกต้องเมื่อต้นไม้ที่ถืออยู่ถูกลบออก
 • ระบบโรงพยาบาล: แก้บัคผู้เล่นตัวละครผู้หญิงถูกหักเงินหากนอนเตียงเมื่อเลือดเต็ม
 • ระบบ Friance: แก้ไขการถอนเงินได้นอกโซนธนาคาร
 • กุญแจบ้าน: หลังการอัพแพทซ์ 2.0.3 หากคนที่ถือกุญแจบ้าน Interior หลักอยู่ถูกปลด Whitelist ไปแล้ว กุญแจบ้านทุกดอกที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์จะถูกลบออก และบ้านจะถูกนำกลับไปขายใหม่ โดยของในบ้านจะอยู่เหมือนเดิมไม่ถูกลบออก
 • น้ำหนัก: ปรับลดน้ำหนัก Weed จาก 0.5 เหลือ 0.1

MAP ROTATION

 • ลบการาจ, ร้านอาหารและอู่ช่างของ Friends Project ออก (การาจและแมพอื่นๆดั้งเดิมจะกลับมาทดแทน)
 • ร้านอาหารใหม่:
 • อู่ช่างใหม่:
 • ร้านขายรถใหม่:
 • ร้านคาเฟ่แมว (ยังไม่มีระบบในขณะนี้):
 • ร้านเกมอาเขต (ยังไม่มีระบบในขณะนี้):
 • ร้านพิซซ่า (ยังไม่มีระบบในขณะนี้):
 • ลานโบว์ลิ่ง (ยังไม่มีระบบในขณะนี้):
 • สตูดิโอ (ยังไม่มีระบบในขณะนี้):
 • ร้านอาหารนอกเมือง (ยังไม่มีระบบในขณะนี้):
 • คุกใหม่:
 • ร้านค้าใหม่ Paleto Bay:

ระบบบ้าน

เพิ่มบ้าน Interior เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด 9 หลังดังนี้:

 • Sunrise (ราคา 6,500,000$):
 • Bunker (ราคา 5,000,000$):
 • Gold House (ราคา 7,500,000$):
 • Hacker Space (ราคา 5,500,000$):
 • Black House (ราคา 7,000,000$):
 • Elite House (ราคา 6,000,000$):
 • Vinewood House 2 (ราคา 10,000,000$):
 • Neon House (ราคา 5,500,000$):
 • Vinewood House 1 (ราคา 9,000,000$):
 • Sci-fi Bunker (ราคา 5,000,000$):

เครื่องแต่งกาย

เพิ่มเครื่องแต่งกายใหม่ดังนี้:

ผู้ชาย

เสื้อภายนอก: 21 , 22 , 43 , 54 , 55 , 57, 96
รองเท้า: 16
เสื้อเกราะ: 15

ผู้หญิง

เสื้อภายนอก: 3 , 20 , 59 , 60 , 67 , 104 , 108 , 113 , 114 , 116 , 117 , 118 , 119, (399 สี 12)
เสื้อเกราะ: 16
กางเกง: 27
เสื้อภายใน: 21 , 28 , 44
รองเท้า: 34
ทรงผม: 128